HOTĂRÂREA NR. 118 / 2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 234,44 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Ținând cont de : – Referatul de aprobare nr.  118/12.07.2021; – Raportul de specialitate nr. 21403/12.07.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului…

HOTĂRÂREA NR. 117/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 20986/07.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru realizarea proiectului „Îmbunatățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126368

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Având în vedere :     Referat de aprobare nr. 117/07.07.2021. Raportul de specialitate nr. 21050/07.07.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiectul…

HOTĂRÂRE NR. 116 / 2021 privind încetarea contractului de închiriere nr. 13566/05.11.2008, încheiat cu numitul Bălaj Marius-Cristinel – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor,bl. 1C, sc. 1, ap. 1, ca urmare a decesului acestuia și revocarea poziției nr. 1 din anexa la HCL nr.66/2008

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  116/06.07.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 21001/07.07.2021; – Proiectul de…

HOTǍRÂREA NR. 115 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației/ negocierii, în scopul valorificării

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 115/06.07.2021. – Raportul de specialitate nr. 20845/06.07.2021 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și…

HOTĂRÂREA NR. 114 / 2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2021 referitoare la rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 2245,88 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Ținând cont de : – Referatul de aprobare nr.  114/02.07.2021; – Raportul de specialitate nr. 20776/06.07.2021; – Proiectul de hotărâre privind revocarea…

HOTĂRÂRE NR. 113 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 30.06.2021; Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 113/29.06.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 19856 / 29.06.2021; – Proiect de…

HOTĂRÂREA NR. 112 / 2021 privind aprobarea propunerii de modificare a ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa„

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată din data de 30.06.2021,   Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 112 / 28.06.2021; – Raportul de specialitate nr. 19864/29.06.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 100 / 2021 privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de  23 iunie 2021, Având în vedere:             –  Referatul de aprobare nr.  90/07.05.2021;           – Raportul de specialitate nr. 14105/07.05.2021;           – Procesul verbal de afișare al proiectului…

HOTĂRÂREA NR. 111 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 6 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 30.06.2021; Având în vedere:             –  Referatul de aprobare nr.  111/28.06.2021;           – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei…

HOTĂRÂREA NR. 110/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 18666/16.06.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de curățenie pentru Băile Banffy Toplița – Centru Wellness, Cinematograful „Călimani”, Casa de Cultură a Municipiului Toplița și Centrul Național de Informare Turistică”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 23.06.2021, Având în vedere : – Referat de aprobare nr. 110/14.06.2021. – Raportul de specialitate nr. 18715/16.06.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; – Proiect de hotărâre privind…

Sari la conținut