HOTĂRÂREA NR. 180/2021 privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședinața ordinară din data de 25 noiembrie 2021, Având în vedere:             1.Referatul de aprobare nr. 190/15.11.2021;             2.Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 34836/2021 a solicitanței OMETIȚĂ Ramona Nicoleta (moștenitoare…

HOTĂRÂREA NR. 179 / 2021 privind aprobarea propunerii de modificare a ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa„

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 25.11.2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 187/15.11.2021;  – Raportul de specialitate nr. 42740/18.11.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a  ”Criteriilor pentru…

HOTĂRÂREA NR. 178/2021 privind propunerea de prelungire a termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Toplița – Proiect nr. 711/2011 și a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Toplița, până la intrarea în vigoare a Planului Urbanistic General reactualizat, dar nu mai mult de 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate

             Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  25 noiembrie 2021; Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 189/15.11.2021; – Raportul de specialitate nr. 42807/18.11.2021;             – Proiectul de hotărâre privind propunerea de…

HOTĂRÂREA NR. 177 / 2021 privind aprobarea colaborării între U.A.T. Municipiul Toplița și U.A.T. Județul Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene in cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 noiembrie 2021; Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 182/05.11.2021; – Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41607/12.11.2021 ; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 176/2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2022, precum și aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul de la art. 470 alin (5) și (6) din Legea nr.227/2015, Lege privind Codul Fiscal, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9470 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2021 și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea numitor infrastructuri

HOTĂRÂREA NR. 175 / 2021 privind aprobarea casării mijloacelor fixe și scoaterii din uz a obiectelor de inventar pe anul 2020, ce constituie patrimoniul public şi privat al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 9 noiembrie 2021; Având în vedere:                 – Referatul de aprobare nr. 180/03.11.2021; – Raportul de specialitate al Direcţiei buget-finanţe, înregistrat sub nr. 39442/03.11.2021,            …

HOTĂRÂREA NR. 174/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 100,00 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 9 noiembrie 2021, Ținând cont de : – Referatul de aprobare nr. 181/05.11.2021; – Raportul de specialitate nr. 40326/05.11.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului…

HOTĂRÂREA NR. 173/2021 privind aprobarea modificării și completării Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2021; Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 177/21.10.2021, Raportul de specialitate nr. 34274/22.10.2021;             – Proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării Registrului Local…

HOTĂRÂREA NR. 172/2021 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire 34187/21.10.2021 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 28.10.2021.;             Având în vedere următoarele: –  Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 176/21.10.2021; –  Raportul de specialitate 34188/21.10.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte; – Proiectul…

HOTĂRÂREA NR. 171 / 2021 privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza criteriilor stabilite prin punctaj

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021.  Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 174/21.10.2021;  – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34185/21.10.2021; – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut