TIP DOCUMENT Pentru # Document
declarație fiscală Model 2016 ITL 001 – Declarație de impunere privind impozitul pe clădiri persoane fizice 79 Vizualizează
declarație fiscală Model 2016 ITL 002 – Stabilire impozit pe clădiri rezidențiale și nerezidențiale 80
declarație fiscală Model 2016 ITL 003 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane fizice 81
declarație fiscală Model 2016 ITL 004 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice 82
declarație fiscală Model 2016 ITL 005 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport persoane fizice și persoane juridice 83
declarație fiscală Model 20016 ITL 006 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone 84
declarație fiscală Model 2016 ITL 007 – Declarație fiscală stabilire impozit mijloace de transport pe apă 85 Vizualizează
declarație fiscală Model 2016 ITL 010 – Cerere eliberare atestare fiscală persoane fizice 86
declarație fiscală Model 2016 ITL 012 – Cerere eliberare atestare fiscală persoane juridice 87
declarație fiscală Model 2016 ITL 014 – Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor 88
declarație fiscală Model 2016 ITL 015 – Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor 89
declarație fiscală Model 2016 ITL 016 – Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport 90
acte necesare Acte necesare declarării scoaterii bunurilor supuse impozitării 91
acte necesare Conturi plăți impozite și taxe cu debit și fără debit Primăria Municipiului Toplița 92
raport Tabel nominal privind deciziile de impunere anuale neconfirmate iunie 2022 93
TIP DOCUMENT Pentru