HOTǍRÂREA NR. 143/2021 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al municipiului Toplița în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

 Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 septembrie 2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  143/16.09.2021; – Raportul de specialitate  nr. 29890/20.09.2021 din care rezultă justificarea încetării uzului sau interesului public local;…

HOTĂRÂREA NR. 142 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.13566/05.11.2008, încheiat cu doamna Antal Aurica – Steluța – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.1, ap.9

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședina ordinară din data de 29 septembrie 2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 142/16.09.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 29424/16.09.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea …

HOTǍRÂREA NR. 141/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplita, ce se supun procedurii licitației și negocierii, în scopul valorificării – conform anexelor

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2021 ; Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 141/15.09.2021. – Raportul de specialitate nr. 29630/17.09.2021 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 140/2021 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 28142/06.09.2021 prin licitație deschisă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 29.09.2021; Având în vedere următoarele: – Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 140/13.09.2021; – Raportul de specialitate nr. 28837/13.09.2021al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte;             – Proiect…

HOTĂRÂREA NR. 139/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 30089/21.09.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru realizarea proiectului „Îmbunatățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126368

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 septembrie 2021, Având în vedere : Referat de aprobare nr. 146/21.09.2021. Raportul de specialitate nr. 30091/21.09.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiectul de hotărâre privind…

HOTĂRÂREA NR. 138/2021 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de concesiune nr. 5/14.06.2006 încheiat cu Gagea N. Vasile I.I.

HOTĂRÂREA NR. 138/2021 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de concesiune 5/14.06.2006 încheiat cu Gagea N. Vasile I.I.          Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26.08.2021;   Având în vedere :…

HOTĂRÂREA NR. 137/2021 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de concesiune nr. 5/14.06.2006 încheiat cu Avîrvarei Ioan PFA

HOTĂRÂREA NR. 137/2021 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de concesiune 5/14.06.2006 încheiat cu Avîrvarei Ioan PFA                                                                Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26.08.2021; Având în vedere :              –…

HOTĂRÂREA NR. 136 /2021 privind aprobarea Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

HOTĂRÂREA  NR. 136 /2021  privind aprobarea Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița  Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 26.08.2021 ;       Având în vedere :             – Referatul de aprobare nr. 137/18.08.2021;…

HOTĂRÂREA NR. 135/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”

 HOTĂRÂREA NR. 135/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita” Consiliul local al…

HOTĂRÂREA NR. 134/2021 privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Dealului nr. 7, înscris în CF nr. 56931 Topliţa, nr. cad. 56931

HOTĂRÂREA NR. 134/2021 privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Dealului nr. 7, înscris în CF nr. 56931 Topliţa , nr. cad. 56931 Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința…

Sari la conținut