HOTĂRÂREA NR. 216/2023 Privind aprobarea contractării și garantării unui împrumut în valoare de 9.783.687 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere : a) art. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; b) art. 9…

HOTĂRÂREA NR. 215/2023 Privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 170/2022 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. ad.10165/08.05.2019, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apă din Municipiul Toplița”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 179/2023

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 222/26.10.2023; – Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 40376/26.10.2023; – Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii…

HOTǍRÂREA NR. 213/2023 Privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru partida de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supune procedurii licitației, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 218/18.10.2023; – Raportul de specialitate nr. 39520/19.10.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 212 / 2023 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15225/29.10.2018, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Dealului bl. 3D, sc. 1, ap. 5

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2023., Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 215/11.10.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 38509/12.10.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin…

HOTĂRÂREA NR. 211 / 2023 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15230/29.10.2018, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Dealului bl. 3F, sc. 1 ap. 3

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2023., Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 214/11.10.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 38460/12.10.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin…

HOTĂRÂREA NR. 210 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15189/29.10.2018, încheiat cu Kozma Maria – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  212/10.10.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 38369/11.10.2023; – Proiectul de hotărâre privind  modificarea,…

HOTĂRÂREA NR. 209 / 2023 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15169/29.10.2018, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Ștefan cel Mare bl. F, sc. 2, ap. 8

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2023., Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 210/10.10.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 38266/10.10.2023; –  Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin…

HOTĂRÂREA NR. 208/2023 Privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului local nr. 164/2022 referitoare la aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 88.100 lei, a apartamentului compus din trei camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Aluniș, bl. A, sc. 2, ap. 20, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ec. Stoicescu Vlad

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 207/06.10.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 37875 /09.10.2023; – Proiectul de hotărâre privind…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut