HOTǍRÂREA NR. 53/2023 Privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2023

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa  ordinară din data de 28 februarie 2023; Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 53/22.02.2023. – Raportul de specialitate nr. 7619/23.02.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 52/2023 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 5381/10.02.2023 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de „Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023; –  Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 52/20.02.2023; – Raportul de specialitate nr. 7166/21.02.2023 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte; – Proiectul de hotărâre…

HOTĂRÂREA NR. 49/2023 Privind aprobarea înființării Grupului de Lucru Local (GLL) pentru aplicarea/implementarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

Consiliul Local al municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 28.02.2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr. 49/17.02.2023; – Raportul de specialitate nr. 6900/20.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind înființarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru aplicarea/implementarea…

HOTĂRÂREA NR. 47 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15.228/2018, încheiat cu Luka Magdalena – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  44/14.02.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6542/16.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind modificarea,…

HOTĂRÂREA NR. 46 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 11.586/2012, modificat, încheiat cu Ciubucă Marius Ilie – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  43/14.02.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6541/16.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind  modificarea,…

HOTĂRÂREA NR. 45 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 11.148/2015, modificat, încheiat cu Coman Otilia Monica – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  42/14.02.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6540/16.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind modificarea,…

HOTĂRÂREA NR. 44 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 17241/2017, modificat, încheiat cu Coszma Axinia – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  41/14.02.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6538/16.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind  modificarea,…

Sari la conținut