HOTĂRÂREA NR. 9 / 2021 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 9 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 9 / 2021 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021…

HOTĂRÂREA NR. 8 / 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcție în suprafață de 518 mp. și teren aferent în suprafață de 1540 mp., situat pe str. Sportivilor nr. 5/G şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Construire internat și cantină Liceul teoretic Kemény János str. Sporitivilor nr. 5/G, municipiul Toplița, jud. Harghita”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 8 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR.  8 / 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului reprezentând construcție  în suprafață de 518 mp. și teren…

HOTĂRÂREA NR. 7 / 2021 privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 7 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 7 / 2021 privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect Consiliul local al municipiului Toplița, în…

HOTĂRÂREA NR. 6 / 2021 privind probarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 6 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA  NR.  6 / 2021 privind probarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” Consiliul Local al municipiului  Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată…

HOTĂRÂREA NR. 5/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 119/2021 pentru obiectivul de investiții „Construire sală de sport Școala gimnazială „Andrei Șaguna”, municipiul Toplița”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 5 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA  NR. 5/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 119/2021 pentru obiectivul de investiții „Construire sală de sport Școala gimnazială „Andrei Șaguna”, municipiul Toplița” Consiliul Local al municipiului  Topliţa, întrunit în şedinţa…

HOTĂRÂREA NR. 4 / 2021 privind aprobarea Studiul de fezabilitate cu elemente din DALI nr. 118/2021 pentru obiectivul „Construire sală de sport și vestiare, prin extinderea Școlii gimnaziale Sfântu Ilie, Toplita”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 4 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA  NR. 4 / 2021 privind aprobarea Studiul de fezabilitate cu elemente din DALI nr. 118/2021 pentru obiectivul „Construire sală de sport și vestiare, prin extinderea Școlii gimnaziale Sfântu Ilie, Toplita” Consiliul…

HOTĂRÂREA NR. 3 / 2021 privind utilizarea sumei de 7.613.655,14 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii rezultat la sfârşitul exercitiul financiar 2020 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 3 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA   NR.  3 / 2021 privind utilizarea sumei de 7.613.655,14 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2020 – ca sursă…

HOTĂRÂREA NR. 2 / 2021 privind utilizarea sumei de 3.051.930,64 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 2 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA   NR.  2 / 2021 privind utilizarea sumei de 3.051.930,64 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a…

HOTĂRÂREA NR. 1 / 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din Bugetul local – sectiunea de dezvoltare cu suma de 3.879.125,95 lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2020

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 1 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA  NR. 1 / 2021 privind aprobarea acoperirii definitive  a deficitului bugetar din  Bugetul local – sectiunea de dezvoltare cu suma de 3.879.125,95 lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut