Previous
Next

Muzeul de Etnografie și Folclor (la început) a fost inaugurat in anul 1998 cu ocazia primei ediții a „Zilelor Miron Cristea” având membrii fondatori pe profesor-doctor Dorel Marc, prof. Zorel Suciu.

În cadrul Muzeului de Etnografie se găsesc o multitudine de obiecte adunate de-a lungul vremii din satele ce împrejmuiesc Topliţa, deosebite pentru arta şi cultura românească, ce reuşesc să formeze o sinteză a bogăţiei istoriei şi a meşteşugurilor.

Astfel expoziţia permanentă a muzeului cuprinde colecţia de etnografie locală, formată din obiecte utilitare şi decorative, piese ce alcătuiesc costumul popular al acestei zone, şi colecţia de pictură.

Sunt exemplificate aspecte din viaţa ţăranului român şi sunt expuse instalaţii ţărăneşti de prelucrare a firelor textile, a produselor agricole, a lemnului, a metalelor şi a ceramicii. Muzeul deţine deci ţesături, cusături şi broderii ce atrag atenţia prin coloritul lor dar şi prin diversitatea motivelor decorative, deţine unelte agricole din cele mai vechi până la cele din materiale mai noi, reflectând astfel o evoluţie în interiorul satului tradiţional, deţine icoane şi veşminte preoţeşti, obiecte decorative din lemn şi ceramică.

Spaţiul muzeal este împărţit în încăperi ce reflectă viaţa satului românesc cu toate aceste obiecte selectate în funcţie de modul lor de utilizare. Astfel avem un interior ţărănesc( o ,,casa bunicii”), o bucătărie tradiţională, o sală în care este desfăşurat, drumul parcurs de firele vegetale până la produsul finit lucrat cu ajutorul războiului de ţesut, o sală cu ceramică, o altă sală unde este redat prin ateliere funcţionale o fierărie, o tâmplărie tradiţională, morăritul casnic, prelucrarea primară a lemnului, un spaţiu amenajat cu obiecte din lemn utilizate la prelucrarea laptelui în stânile tradiţionale, un colţ cu obiecte de vânătore şi de transport cu tracţiune animală.

Costumele tradiţionale au spaţiul lor de desfăşurare, special amenajat unde regăsim piese autentice dar şi modele de prelucrare pentru o exemplificare comparativă. Casa scării prezintă într-o expoziţie valoroasă instrumentele muzicale tradiţionale începând de la instrumente de suflat, mandoline, viori , până la ţambal şi contrabas. Există, de asemenea, o sală amenajată după modelul unei săli de şcoală veche şi o sală de artă plastică si galerie de artă unde îşi desfăşoară activitatea şi elevii Şcolii Populare de Arte.
Totalitatea acestor obiecte şi documente reuşesc să redea informaţii care întregesc cunoaşterea istoriei poporului român şi diversitatea tradiţiilor din această zonă etnografică.