Previous
Next

Biserica din lemn a Mănăstirii Doamnei este ctitorită în anul 1658 de către Doamna Safta, soția domnului Moldovei Gheorghe Ștefan și ridicată pe ruinele unei vechi construcții monahale, având hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”; a fost restaurată în anul 1710 și 1747. Este monument istoric de categoria A.