TIP DOCUMENT Pentru # Document
formular Anunț începerea lucrărilor 79
formular Cerere atestare construcție 80
formular Cerere Autorizație de Construire – Desființare 81
formular Cerere AVIZ ACORD necesar branșament electric 82
formular Cerere aviz de principiu preluare deșeuri construcții 83
formular Cerere Certificat de Urbanism 84
formular Cerere Certificat situri arheologice ANEXA Nr 3A 85
formular Cerere confirmare teren extravilan sau intravilan 86
formular Cerere nomenclator stradal 87
formular Cerere prelungire Autorizație de Construire F12 88
TIP DOCUMENT Pentru