HOTĂRÂREA NR. 133 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexelor nr. 6 și nr. 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare

HOTĂRÂREA NR. ­­­­­133 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexelor nr. 6 și  nr. 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu…

HOTĂRÂREA NR. 132/2021 privind aprobarea ocupării definitive/temporare a unor suprafețe de teren din Domeniul Public al Municipiului Toplița, reprezentând strada Călimani, pentru realizarea investiției: ”Asfaltare str. Călimani din municipiul Toplița, județul Harghita”

HOTĂRÂREA NR. 132/2021 privind aprobarea ocupării definitive/temporare a unor suprafețe de teren  din Domeniul Public al Municipiului Toplița, reprezentând strada Călimani, pentru realizarea investiției: ” Asfaltare str. Călimani din municipiul Toplița, județul Harghita ”             Consiliul local al municipiului Toplița,…

HOTĂRÂREA NR. 131/2021 privind modificarea anexei nr. 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2016 cu privire la propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 131/2021 privind modificarea anexei nr. 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2016 cu privire la propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată,…

HOTĂRÂREA NR. 130 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Toplița

HOTĂRÂREA NR. 130 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Toplița Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 26 august 2021, Ținând cont de : – Referatul…

HOTǍRÂREA NR. 129 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei

HOTǍRÂREA NR. 129 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară…

HOTĂRÂRE NR. 128 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

HOTĂRÂRE NR. 128 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei  Gliga  Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa…

HOTĂRÂRE NR. 127 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din spațiile cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei

HOTĂRÂRE NR. 127 / 2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractelor  de închiriere pentru chiriașii din   spațiile cu destinație de  locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de…

HOTĂRÂRE NR. 126 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.11754/25.08.2015, încheiat cu domnul Bidenci Claudiu-Gheorghe – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.2, ap.6.

HOTĂRÂRE NR. 126 / 2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închiriere nr.11754/25.08.2015, încheiat cu domnul Bidenci Claudiu-Gheorghe – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.2, ap.6. Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința…

HOTĂRÂREA NR. 125/2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I.

HOTĂRÂREA NR. 125/2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către  FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I. Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021 , Având în vedere  :            …

HOTĂRÂREA NR. 124/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei

HOTĂRÂREA NR. 124/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la  aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița,  conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie 2021, Ținând…

Sari la conținut