HOTĂRÂREA NR. 200/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

 Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  convocată de îndată din data de 23.12.2021 ;       Având în vedere :             – Referatul de aprobare nr. 206/21.12.2021;             – Raportul de specialitate nr. 49822/21.12.2021;             – Proiectul de…

HOTĂRÂRE NR. 199 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl. F, sc.6, ap. 1 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Ötvös – Moldovan Andrada – medic rezident, specialitatea medicină internă, angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din  23.12.2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 199/10.12.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 48552/14.12.2021; – Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării…

HOTĂRÂRE NR. 198 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl. F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din  23.12.2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 200/13.12.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 48551/14.12.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării…

HOTĂRÂREA NR. 197 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închirierenr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia, chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1B, sc.1, ap.4

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din  23.12.2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 197/07.12.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 46021/07.12.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii…

HOTĂRÂREA NR. 196 / 2021 privind aprobarea închirierii unui număr de 23 (douăzeci și trei) apartamente – locuințe ANL, situate în str. Sportivilor bl. J – 20 locuințe și str. Izvoarelor bl. 1B sc. II – 1 locuință , bl. 1C sc. I – 1 locuință și bl. 1C sc. II – 1 locuință, ca urmare a rămânerii definitive a listei de repartizare a acestora

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din  23.12.2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 204/17.12.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 49635/20.12.2021; – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii…

HOTĂRÂREA NR. 195/2021 privind modificarea și completarea punctului V – tarife pentru servicii de deszăpezire al HCL nr. 119/2018, pentru stabilirea tarifelor de salubrizare stradală și deszăpezire prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița, cu modificările ulterioare

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din  23.12.2021,   Având în vedere : –  Referat de aprobare  nr. 198/10.12.2021; – Raportul de specialitate al Serviciului de salubrizare nr. 2053/10.12.2021; – Proiectul de hotărâre privind…

HOTĂRÂREA NR. 194/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 2.000,00 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară  convocată de îndată din data de 23.12.2021, Ținând cont de : – Referatul de aprobare nr. 205/20.12.2021; – Raportul de specialitate nr. 49830/21.12.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate…

HOTĂRÂREA NR. 193/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 48677/15.12.2021, prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 17 decembrie 2021, Referatul de aprobare nr. 202/15.12.2021; Raportul de specialitate al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte nr. 48889/15.12.2021; Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației…

HOTĂRÂREA NR. 192/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 1132,29 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară  convocată de îndată din data de 17 decembrie 2021, Ținând cont de : – Referatul de aprobare nr. 203/16.12.2021; – Raportul de specialitate nr. 48912/16.12.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului…

HOTĂRÂREA NR. 191/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) nr. 45093/02.12.2021 pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 8 decembrie 2021, Referatul de aprobare nr. 195/02.12.2021; Raportul de specialitate al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte nr. 45101/02.12.2021; Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a…

Sari la conținut