Ecosistem digital interconectat şi integrat in cadrul UAT Municipiului Toplita

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) Cod apel: POCA/972/2/1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. Cod proiect: 154959 Componenta 1: CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri…

Sari la conținut