Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Toplița, jud. Harghita

Directiva cadru pentru gestiunea deseurilor 98/2008/CE, transcrisa in legislatia nationala prin legea 211/2011, lege privind regimul prevede ca procentul de colectare a deseurilor reciclate pana in anul 2020 sa atinga 50% din totalul deseurilor colectate România se află la coada Europei în privința reciclaril, cu o rată de patru ori mai mică decât media europeană, reflectând situaţia dezastruoasă a gestionarii deşeurilor din tara noastra.

Până în 2020, România trebuia să ajungă la 50% rată de reciclare pentru a nu fi penalizată de către Uniunea Europeană. Acestă țintă a fost ratată, având în vedere că doar 11% din deşeurile municipale sunt reciclate, ceea ce ne face tara cu a doua cea mai slabă rata de reciclare din UE sub noi fiind doar Malta cu 6,5%. Un procent foarte mic, având în vedere că media europeană este de 47%, cea mai mare rată fiind în Germania 67%

Următorul prag trebuie atins în 2025, când România trebuie să ajunga la 55% rata de reciclare, o țintă greu de atins pentru ţara noastră, care încă se luptă cu închiderea gropilor de gunoi ilegale şi cu importurile ilegale de deşeuri. Ceea ce ne duce la o altă provocare pentru România reducerea până la 10% a cantității de deşeuri municipale depozitate, până în 2035. In prezent, românii depozitează 70% din gunoiul pe care-l produc, în timp ce media europeană este de 24, restul se reciclează.

Situatia este asa, datorita gradului redus de reciclare si mai ales datorita motivelor de natura tehnica, si anume, lipsa infrastructurii pentru colectare selectiva, in special a infrastructurii adecvate pentru reciclarea diverselor tipuri de materiale. Pe teritoriul unitatilor administrative, asa cum le descrie Legea 211/2011, avem in considerare doua mari grupe de deseuri:

-deseuri municipale

-diverse fluxuri specifice (anvelope uzate, uleiuri uzate, periculoase, medicale, acumulatori si baterii, vehicule scoase din uz, echipamente electrice si electronice (EEE)). 

In ceea ce priveste oportunitatile de investitii, un rol important il joaca Planul National de Redresare şi Reziliență (PNRR). – ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/CA/SA.1.8 COMPONENTA C3-MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, INVESTIȚIA 11. Dezvoltarea, modernizarea completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de oraşe / comune, SUBINVESTIŢIA 11.B. CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014, prevede ca autoritatile administratiei locale au obligatia ca, incepand cu anul 2012, sa asigure colectarea separata pentru cel putin urmatoarele tipuri de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla pentru înfiintarea şi dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru Prin intermediul acestei măsuri de finantare vor fi sprijinite activitati/actiuni specifice urmatoarele fluxuri de deşeuri colectate separat: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic s metal, deşeuri de sticlă, deşeuri biodegradabile, deşeuri reziduale, actiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate si administratorii datelor, acţiuni specifice de promovare a investitiilor, precum şi pentru promovarea principiului plăteşte pentru cât arunci”.

Prin prezentul proiect, se doreşte înființarea şi dotarea a 13 insule ecologice digitalizate în UAT Municipiului Toplita.

În cadrul prezentului apel, solicitanții cererilor de finanţare/proiectului au varianta de alege unul dintre cele 3 tipuri de insule ecologice digitalizate pentru realizarea proiectelor -care sunt puse la dispoziția solicitanților de către MMAP prin ghidul specific.

UAT Municipiului Toplita optează pentru: Insula Tip 2: Insulă supraterană compusă din 5 containere supraterane (individuale) stationare proiectate si fabricate conform standardelor europene in vigoare, cu următoarele capacităţi pentru cele 5 fracţii:

– Biodegradabil: între 2 mc şi 3 mc;

– Rezidual: între 2 mc şi 3 mc;

– Sticlă: între 2 mc şi 3 mc;

– Plastic şi metal: între 3 mc şi 5 mc;

– Hârtie şi carton: între 3 mc şi 5 mc.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar eligibil, după cum urmează:

 o Insule supraterane cu containere individuale – 19.000 Euro/ insulă, fără TVA, la care se adauga cheltuielile suport pentru realizarea investiţiei in valoare de 60.755,82 lei fara TVA

Nr. de locuitori ai UAT Beneficiar: 13.285 (sub 20.000 locuitori)

Nr. de de insule ecologice digitalizate solicitate la finantare: 13 

Astfel, valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA este 1.518.288,06 lei, din care valoarea eligibilă fiind de 1.275.872,32 lei şi valoarea neeligibilă 242.415,74 lei. 

Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi asigurat un număr de 200 de cartele de acces.

Achiziţionarea de cartele suplimentare cade în sarcina beneficiarului.

Aşa cum prevede şi Ghidul Solicitantului, insulele ecologice digitalizate supraterane nu necesită lucrări de construcții-montaj.

Activităţile proiectului se vor realiza cu respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru Implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului.

11-2022
S-au contractat servicii de consultanță în vederea accesări de finanțare prin PNRR pentru "Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Toplița"
11-2022
11-11-2022
S-a aprobat în ședința de consiliu local proiectul de „Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Toplița” în vederea depunerii spre finanțare.
11-11-2022
14-11-2022
S-a depus cererea de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență
14-11-2022
Sari la conținut