Ecosistem digital interconectat şi integrat in cadrul UAT Municipiului Toplita

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) Cod apel: POCA/972/2/1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. Cod proiect: 154959 Componenta 1: CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri…

Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției in Municipiul Toplița , cod SIPOCA/MySMIS 1134/152128

Valoare proiect: Valoare totală: 414.876,00 lei Cheltuieli totale nerambursabile (98%): 406.575,54 lei Contribuție proprie (2%): 8.297,46 lei    Finanțat prin: Programul Operațional Capacitate Administrativă Componenta 1: CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea corupției la…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut