Ecosistem digital interconectat şi integrat in cadrul UAT Municipiului Toplita

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) Cod apel: POCA/972/2/1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. Cod proiect: 154959 Componenta 1: CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri…

Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției in Municipiul Toplița , cod SIPOCA/MySMIS 1134/152128

Valoare proiect: Valoare totală: 414.876,00 lei Cheltuieli totale nerambursabile (98%): 406.575,54 lei Contribuție proprie (2%): 8.297,46 lei    Finanțat prin: Programul Operațional Capacitate Administrativă Componenta 1: CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea corupției la…

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut