Ecosistem digital interconectat şi integrat in cadrul UAT Municipiului Toplita

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) Cod apel: POCA/972/2/1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. Cod proiect: 154959 Componenta 1: CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri…

Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului, precum si infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplita, judetul Harghita

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 VALOARE TOTALĂ PROIECT:   11.778.850,46 lei, din care total eligibil: 9.897.823,18 lei…

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 125368

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020AXA PRIORITARĂ 13 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCIIPRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B – PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINAREOBIECTIV SPECIFIC 13.1 – ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII…

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului municipal Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126711

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL – AXA PRIORITARĂ 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi socialePRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea…

Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126701

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv…

Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției in Municipiul Toplița , cod SIPOCA/MySMIS 1134/152128

Valoare proiect: Valoare totală: 414.876,00 lei Cheltuieli totale nerambursabile (98%): 406.575,54 lei Contribuție proprie (2%): 8.297,46 lei    Finanțat prin: Programul Operațional Capacitate Administrativă Componenta 1: CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea corupției la…

Sari la conținut