Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Sportivilor, Nr. 5, Jud. Harghita

Programul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri.

Având în vedere oportunitatea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local – I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri, Municipiul Toplița dorește depunerea unei solicitări de finanțare pentru construirea de locuințe pentru tineri conform proiectului tip pus la dispozitie MDLPA – Proiect tip pentru cladiri nZEB. Investitia se va amplasa pe terenul identificat prin numar CF 57012, aflat in proprietatea Municipiului Toplita, cu suprafata de 1380 mp, categoria de folosinta curti constructii.

Valoarea maximă eligibilă este în cuantum de 4.336.209,52 lei (cu TVA), valoare care reprezintă cheltuielile eligibile aferente construirii unui număr de 12 unități locative pentru tineri care provin din comunități și grupuri marginalizate conform proiectului tip pus la dispoziție de către MDLPA.

Obiectivul acestei investiții este de a spori accesul la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate care oferă astfel de servicii în comunitățile marginalizate și grupurilor vulnerabile.

Investiția va consta în construirea de noi locuințe pentru tinerii din comunitățile marginalizate și grupurile vulnerabile, în concordanță cu dispozițiile Strategiei naționale a locuirii și ale planului de acțiune, aprobată în trimestrul II, 2022, și va fi însoțită de măsuri de promovare a integrării sociale și economice a categoriilor vizate.

Inițiativă accesare fonduri pentru construirea de locuințe pentru tineri pe str. Sportivilor, în Municipiului Toplița prin Programul Național de Redresare și Reziliență.
16.05.2022
Aprobarea consiliului local al proiectului și participării la Programul Național de Redresare și Reziliență al României.
16.05.2022
16-05-2022
Proiect depus spre finanțare
16-05-2022
11.2022
Cererea de finanțare a fost aprobată.
11.2022
Sari la conținut