Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe teritoriul administrativ al municipiului Toplița, PNRR – Componenta C15: Educație

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe teritoriul administrativ al municipiului Toplița”, PNRR – Componenta C15: Educație

 Infrastructura educațională din România necesită îmbunătățiri pentru a îndeplini exigențele organizării unui proces educațional modern și incluziv.

Drept urmare, a fost depus proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe teritoriul administrativ al municipiului Toplița”.

Prin intermediul acestui proiect se urmărește dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică (inclusiv structuri arondate) de pe teritoriul administrativ al municipiului Toplița, inclusiv localitățile aparținătoare. Grupul țintă al prezentului proiect este reprezentat de elevii și cadrele didactice din cadrul celor 7 unități de învățământ cu personalitate juridică înregistrate pe teritoriul administrativ al municipiului Toplița, respectiv:

·       Colegiul Național „Mihai Eminescu”– Unitate de învățământ din rețeaua IPT:

·       Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu”:

·       Liceul Teoretic “Kemény János” cu structura arondată Grădinița „Rază de soare” Toplița:

·       Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” cu cele trei structuri arondate: Şcoala Gimnazială Călimănel, Grădiniţa ,,Dumbrava Minunată” și Grădiniţa Dealului:

·       Școala Gimnazială „Miron Cristea” cu structura arondată Școala Primară Topliţa-Moglănești:

·       Școala Gimnazială „Sfântu Ilie” cu cele două structuri arondate Școala Primară Toplița-Cornișa și Școala Primară Toplița-Zencani:

·       Grădinița Voinicel cu structura arondată Grădinița Micii Ecologiști.

 Obiectiv general al proiectului constă în asigurarea unei infrastructuri educaționale adaptate unui proces educațional modern, calitativ accesibil și relevant în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de pe teritoriul municipiului Toplița, care să contribuie la asigurarea un mediu educativ sigur, de calitate, primitor și stimulativ, în care fiecare elev este ajutat să se dezvolte corespunzător calităților și aptitudinilor sale, să-și formeze o imagine de sine pozitivă, să aibă încredere în capacitățile și șansele sale de reușită în viață.

Obiectivele specifice:

  1. Dezvoltarea competentelor digitale ale elevilor și preșcolarilor din municipiul Toplița, prin asigurarea dotărilor necesare, atât din punct de vedere hardware, cât și din punct de vedere software înființarea de noi laboratoare de informatică și/sau prin dotarea laboratoarelor existente cu dotări mai vechi de 5 ani;
  2. Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice cu scopul îmbunătățirii accesului elevilor și preșcolarilor la tehnologie pentru organizarea învățării în mediul virtual;
  3. Creșterea calității și siguranței actului educational, prin asigurarea infrastructurii școlare în cadrul sălilor de clasă, a laboratoarelor de științe și a cabinetelor școlare;
  4. Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice necesare pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale și de creștere a adaptabilității sistemului educațional la cerințele pieței muncii.

Analizele de nevoi realizate individual la nivelul fiecărei unități de învățământ cu personalitate juridică au condus la următoarele nevoie investiționale la nivelul municipiului Toplița:

-5 Laboratoare de informatică dotate integral în cadrul investiției I9 și I13 – (1 laborator din rețeaua IPT);

-1 Laborator de informatică pentru grădiniță dotat integral în cadrul investiției I9;

-6 Laboratoare de informatică dotate cu mobilier în cadrul investiției I11;

-103 săli de clasă dotate cu echipamente digitale în cadrul investiției I9;

-100 săli de clasă dotate cu mobilier și materiale didactice în cadrul investiției I11;

-6 Laboratoare multidisciplinare de științe dotate cu mobilier, material didactic și echipamente digitale în cadrul investiției I11;

-7 Cabinete de consiliere și asistență psihopedagocică dotate cu mobilier, material didactic și echipamente digitale în cadrul investiției I11;

-3 Cabinete școlare dotate cu mobilier, material didactic și echipamente digitale în cadrul investiției I11;

-5 Săli de sport dotată cu mobilier și echipament sportiv specific în cadrul investiției I11;

-1 Atelier de practică pentru rețeaua IPT dotate cu mobilier, material didactic și echipamente digitale în cadrul investiției I14;

 În acest sens, asigurarea infrastructurii școlare moderne și resurselor tehnologice cu scopul îmbunătățirii accesului elevilor la tehnologie și asigurarea dotărilor digitale necesare contribuie la atingerea obiectivulor strategice la nivel regional.

Realizarea investițiilor menționate vor contribui atât la dezvoltarea unui sistem de educație pregatit pentru era digitală, cât și la facilitarea aplicării unor metode și tehnici de predare moderne și creșterea calității actului educațional, prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare, inclusiv a laboratoarelor și cabinetelor școlare de specialitate. Consideram că progresul educațional al copiilor poate fi îmbunătățit substanțial atunci cand este asigurat un mediu potrivit de învățare. Toate aceste caracteristici care țin de mediul fizic al elevilor pot influența performanța școlară precum și starea generala de spirit. Introducerea tehnologiei în sălile de clasă poate contribui la crearea unei experiențe de învățare personalizată, rezultatele elevilor fiind cel mai important indicator al succesului. Mediul fizic și instrumentele digitale din dotarea sălilor de clasă susțin performanțele elevilor și randamentul școlar al acestora.

 Valoarea totală a proiectului este de 8.202.111,18, cu TVA.

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
27.03.2023
S-a depus cererea de finanțare prin PNRR Componenta C15 - Educație
27.03.2023
31.08.2023
S-a semnat contratul de finanțare nr. 32029.
31.08.2023
Sunt în lucru documentațiile de atribuire în vederea lotizării și demarării procedurilor de achiziții
Sari la conținut