Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița

Programul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

Conform art. 46, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, valabilitatea Planului Urbanistic General este de 10 ani de la momentul aprobării. Prin H.C.L. nr. 20/08.02.2012 fost aprobat Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița, având astfel o valabilitate până la 31 ianuarie 2022, astfel este necesară actualizarea acestuia.

Inițierea procesului de actualizare a PUG al municipiului Toplița, în vigoare constituie o oportunitate semnificativă de introducere a sistemului tehnologic GIS (Geographic Information Systems sau Sisteme Informatice Geografice) în procesul de planificare, proiectare urbană și autorizarea construcțiilor. Se are în vedere crearea bazei de date la nivel de parcelă cadastrală cu reglementările urbanistice stabilite prin PUG-ul reactualizat, această bază de date constituind ulterior suportul informatic pentru emiterea în format electronic a Certificatelor de Urbanism. Se are în vedere astfel, odată cu actualizarea și aprobarea PUG-lui, realizarea tranziției administrației locale către sistemele informatice suport pentru monitorizarea aplicării în timp a documentațiilor de urbanism și de execuție a autorizațiilor de construire, permițând astfel urmărirea în timp real a modificărilor survenite asupra PUG-ului.

Soluția GIS va asigura managementul integrat, strategic decizional la nivelu UAT-ului, fiind un instrument de gestiune unitară a spațiului public, standardizarea procedurilor de lucru, centralizând efortul direcțiilor, serviciilor și compartimentelor printr-o reprezentare unitară, facilă, cu interacțiune grafică a tuturor datelor disponibile la nivelul administrației publice locale.

Proiectul „Actualizarea planului urbanistic general al municipiului Toplița” în format GIS va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice a municipiului Toplița, deoarece reprezintă documentul de referință care va sta la baza investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice și private necesare ridicării nivelului de atractivitate a localității, creșterii calității vieții, dezvoltării capitalului economic și uman, a accesibilității și conectivității la rețele de transport și energie, protejării valorilor cadrului natural și a patrimoniului cultural în Municipiul Toplița.

Valoarea totală eligibilă: 157.000 EUR (cu TVA) sau 772.863,9 lei (cu TVA).

Inițiativă accesare fonduri pentru actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița prin Programul Național de Redresare și Reziliență.
16.05.2022
Aprobarea consiliului local al proiectului și participării la Programul Național de Redresare și Reziliență al României.
16.05.2022
16-05-2022
Proiect depus spre finanțare
16-05-2022
11.2022
Cererea de finanțare a fost aprobată.
11.2022
29.11.2022
S-a semnat contractul de finanțare.
29.11.2022
Sari la conținut