Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița

Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Primaria Municipiului Toplița dorește să iși imbunatațească capabilitățile de managemant urban precum colectarea de data topografice și cadastrale, identificarea și supravegherea  incendiilor și monitorizarea lucrărilor.

În prezent culegerea de date spațiale în municipiul Toplița se face cu ajutorul GPS-ului, iar imaginile satelitare se obțin de la Agenția de informații geospațiale a apărări din cadrul Ministerului Apărări la care accesul se face prin Consilul judetean Harghita iar aceste date nu sunt actualizate la zi.

Realizarea investitiei din cadrul PNRR-Componenta 10 este necesara pentru actualizarea datelor spațiale și de obținere de date noi care va ajuta comunitatea locală să se dezvolte. Inspecția cu o dronă oferă un potențial enorm pentru profesioniștii GIS. Cu o dronă, este posibil să se efectueze topografii de aceeași calitate ca măsurătorile extrem de precise colectate prin metode tradiționale, dar într-o fracțiune din timp. Acest lucru reduce substanțial costul unui sondaj pe sit și volumul de muncă al specialiștilor în domeniu.

Proiectul are ca obiectiv asigurarea infrastructurii necesare compartimentelor de Cadastru, Urbanism, SVSU și Domeniul Public al municipiului Toplița urmând a fi achiziționate 3 drone cu specificații făcute pentru fiecare compartiment în parte. Imaginile aeriene realizate de drone accelerează și simplifică considerabil Planurile topografice pentru gestionarea și planificarea terenurilor. Acest lucru este valabil pentru cercetarea amplasamentului, planificarea și proiectarea alocărilor, precum și pentru construcția finală a drumurilor, clădirilor și utilităților.

Pentru realizarea acestui scop Primaria Municipiului Toplița dorește achiziția de drone specializate în măsurători topografice, cartografie și supraveghere aeriana.

Având în vedere oportunitatea finanțării prin Planul National de Redresare si Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Obiectul de investiții I.1.2 – Asigurarea infrastructurii  pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), Primăria Municipiului Toplița a depus spre finanțare achiziția de drone.

 Oportunități de folosire a dronelor în diferite domenii:

  • Incendii în mediul urban – Oferă informații aeriene imediate pentru  analizarea răspunsului optim pentru protejarea și salvarea oamenilor și a proprietăților.
  • Incendii forestiere – Dronele pot scana zone vaste, identifica rapid liniile de foc, evalua amenințarea acestora si optimizeaza raspunsul autorităților.
  • Căutare și salvare – Dronele pot scana eficient zonele vaste si ajuta la identificarea persoanelor disparute datorită camerelor digitale și termice de înaltă rezoluție.
  • Răspuns prompt la dezastre – Dronele pot survola rapid zonele afectate, analiza daunele produse infrastructurilor si proprietaților și optimizează eforturile de răspuns.
  • Cadastru – Creșterea eficienței colectării datelor prin crearea rapidă a modelelor care includ diagrame și atașamente folosind drone de înaltă precizie.
  • Fond funciar și administrarea pășunilor – Generare ortomozaicuri 2D în timp real, astfel încât echipele să poată vizualiza imediat acoperirea terenului și să identifice orice modificări.
  • Topografie – Întocmirea de hărți și imagini rapid cu zone mari pentru a produce date pentru modele 2D și 3D precise.
 

Valoarea totală a proiectului este de 494.099,9 lei (cu TVA), sau 100.372 eur (cu TVA) încadrându-se în suma maximă eligibilă ce poate fi accesată.

05-2022
Inițiativă accesare fonduri pentru achiziție drone prin Programul Național de Redresare și Reziliență.
05-2022
16.05.2022
Aprobarea consiliului local al proiectului și participării la Programul Național de Redresare și Reziliență al României.
16.05.2022
16-05-2022
Proiect depus spre finanțare.
16-05-2022
11.2022
Cererea de finanțare a fost aprobată.
11.2022
07.03.2023
S-a publicat anunțul de participare simplificat pentru atribuirea contractului de furnizare „Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița”
07.03.2023
26.05.2023
A fost atribuit contractul de furnizare „Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița”
26.05.2023
08.2023
Finalizare proiect
Au fost recepționate echipamentele achiziționate.
08.2023

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut