Amenajare pistă de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita

Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Pentru fiecare comunitate, mobilitatea reprezintă un factor esențial, întrucât prin implementarea unui model de transport durabil la nivel local se crește gradul de accesibilitate al locuitorilor la acest serviciu, și implicit siguranța și securitatea călătorilor. Pentru a asigura atât locuitorilor municipiului cât și unitații administrativ teritoriale o creștere din punct de vedere a calității vieții, Municipiul Toplița trebuie să asigure alternative de transport eficient și durabil, care să fie considerat de cetațeni accesibil atât economic cât și geografic. Acest tip de transport prietenos cu mediul va dezvolta mobilitatea de transport a persoanelor sprijinind parcursul UAT Toplița de a reduce emisiile de CO2.

Având în vedere oportunitatea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local -I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan, Municipiul Toplița a depus solicităre de finanțare pentru amenajarea unei piste de biciclete, deoarece pe raza Municipiului Toplița nu există rețea de piste de biciclete.

Scopul proiectului este reprezentat de promovarea mobilității urbane durabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin implementarea de măsuri care să conducă la creșterea deplasărilor cu bicicleta prin crearea unei infrastructuri specifice acestui tip de transport.

Traseul vizat pentru amenajarea pistei de biciclete este pe o lungime totală de 7.378 ml, pe traseul fostei linii de cale ferată dintre Municipiul Toplița și intersecția cu drumul național DN 15 (Monumentul Eroilor), pe amplasamentul acesteia există doar terasamentul, linia de cale ferată fiind dezafectată în totalitate.

Valoarea totală generală a investiției: 7.493.338,10 lei sau 1.522.200,85 EUR (cu TVA) , din care:

Valoarea nerambursabilă: 6.482.172,22 lei sau 1.316.792 EUR (cu TVA).

Valoarea contribuției proprie: 1.011.165,88 lei sau 205.408.80 EUR (cu TVA).

Inițiativă accesare fonduri pentru amenajare pistă de biciclete în Municipiul Toplița prin Programul Național de Redresare și Reziliență.
04-2022
Contractare servicii de consultanța în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin PNRR pentru realizare de piste de biciclete în scopul dezvoltării infrastructurii traseelor cicloturistice.
04-2022
16.05.2022
Aprobarea consiliului local al proiectului și participării la Programul Național de Redresare și Reziliență al României.
16.05.2022
16-05-2022
Proiect depus spre finanțare
16-05-2022
11.2022
Cererea de finanțare a fost aprobată.
11.2022
Sari la conținut