Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița

 Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița,

Strada Nicolae Bălcescu nr. 14, localitatea Toplița, judetul Harghita,

propuse spre finantare prin Planul Național de Redresare și Reziliență,

componenta 5 — Valul renovării

Primaria Municipiului Toplița urmărește creașterea nivelului de performanță energetică a cladirii în care își desfășoara activitatea, împreună cu Biblioteca Municipala și Casa de cultură, și anume reducerea consumurilor energetice pentru incălzirea , în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanismic al localitații.

Pentru realizarea acestui scop s-a decis achiziția de servicii de proiectare pentru aprecierea posibilitățiilor tehnice de execuție a lucrarilor de intervenții precum si stabilirea soluțiilor tehnice optime privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. 

Având în vedere oportunitatea finanțării prin Planul National de Redresare si Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovarii, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2 „Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice”, Municipiul Toplița a depus solicitare de finanțare pentru Spitalul Municipal Toplița.

Valoarea totală de finanțare a proiectului este de 4.797.800 EUR, echivalent in LEI la cursul 1 eur=4,9227 lei: 23.618.130,06 LEI.

1.     DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

·      Perioada de execuție a clădirii: Între anii 1984-1999;

·       Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 10.620,00 m2;

·       Regimul de înălțime: D+P+2E;

·       Tâmplăria: Tâmplarie clasică, parțial înlocuită cu tâmplarie PVC;

·       Tip acoperiș: Șarpantă;

·       Tip învelitoare: Țiglă metalică;

·       Gradul de rezistență la foc: II.

 

2.     LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 •  Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, cu o grosime a termoizolației de 20 cm;
 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților de la demisol, la interior cu o grosime a termoizolației de 10 cm;
 • Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperișul tip șarpantă cu o grosime a termoizolației de 30 cm;
 • Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
 • Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent  cu corpuri de iluminat cu
  eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED,
  dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;
 • Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor
  energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
 • Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
 • Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie,  pompe de caldură aer – apă, în scopul reducerii consumurilor energetice
  din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

 • Înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventiloconvectoare;
 • Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;
 • Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum;
 • Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuale cu comandă locală.

·        Lucrări conexe propuse:

o Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;

o Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

o Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

o Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

o  Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

o Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Derulare proiect

2021
S-a format inițiativa accesării fondurilor de finanțare prin Programul Organizational Regional (POR) pentru reabilitarea si modernizarea termică și estetică a clădirii Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și a Casei de Cultură din Municipiul Toplița.
Pentru realizarea accestui scop s-a decis achiziția de servicii de proiectare pentru elaborarea documentației tehnice neceare pentru evaluarea posibilitățiilor tehnice de execuție, stabilirea soluțiilor tehnice si accesarea de fonduri nerambursabile.
2021
09-2021
S-a întocmit și semnat contractul de prestare de servicii de proiectare cu nr. 31863/29.09.2022 cu firma SC BROLLIO CONCEPT SRL.
Contractul cuprine servicii de elaborare Expertiză Tehnică și Audit Energetic;
09-2021
10-2021
A fost predată Primariei Municipiului Toplița documentația elaborată conform contractului 31863/29.09.2022.
10-2021
10-10-2022
S-a decis depunerea proiectului în vederea obținerii unei finanțări prin Planul Național de Redresare si Reziliență.
Finanțare PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării, AXA 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.
10-10-2022
06-10-2022
În sedința Consiliului Local din 06.10.2022 s-a aprobat proiectul de reabilitare a clădirii Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și a Casei de Cultură din Municipiul Toplița
06-10-2022
01-2022
Proiect depus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
01-2022
09-02-2023
S-a semnat contractul de finanțare 10730/26.01.2023.
Valoarea contractului de finanțare este de 27.373.323,15 lei, cu TVA.
09-02-2023
05-05-2023
S-a achiziționat servicii de elaborare documentație de avizare a lucrărilor de interventie (DALI).
05-05-2023
08-2023
S-a aprobat prin ședința de consiliu local Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție nr.18221/2023 și a indicatorilor tehnico economici (HCL 95/2023).
08-2023
21-12-2023
S-a publicat anunțul de participare simplificat nr. SCN1136302 din 21.12.2023 in SEAP.
Termen limita de depunere a ofertelor 15.01.2024. In 16.01.2024 a avut loc deschiderea ofertelor.
21-12-2023
16-01-2024
A avut loc procedura de deschidere a ofertelor
În curs de evaluare a ofertelor depuse.
16-01-2024
Sari la conținut