Centru Comunitar Integrat Toplița, județul Harghita – PNRR – COMPONENTA: 12 – Sănătate, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate

Centru Comunitar Integrat Toplița”, județul Harghita

PNRR – COMPONENTA: 12 – Sănătate, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate

 Având în vedere oportunitatea de finanțare prin Planul Național De Redresare Și Reziliență, Apel De Proiecte Necompetitiv – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate, se dorește realizarea unui asemenea centru în municipiul Toplița, a cărui beneficiari vor primi servicii medicale comunitare indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Înființarea centrului comunitar integrat ar fi deosebit de important pentru Municipiul Toplița, fiindcă pe termen lung ar avea rol de a forma și uni comunitatea marginalizată prin programele de reducere a riscului de sărăcie și excluziune socială și de îmbunătățire a calității vieții.

Municipiul Toplița și-a manifestat interesul pentru realizarea unui asemenea obiectiv de investiții, prin trasmiterea indicatorilor necesari solicitați în etapa de colectare, iar ulterior prin completarea unui chestionar, UAT Municipiul Toplița a ajuns pe lista preselectată de rezervă.

 În urma retragerii unui UAT, aflat pe lista principala, am fost înștiințați de către Ministerului Sănătății cu privire la acordarea finanțării în cadrul PNRR, Componenta C12 Sănătate, Investiția 1.4 – Centre Comunitare Integrate, iar Municipiul Toplița a depus o cerere de finanțare privind reabilitarea unei clădiri pentru înființarea unui Centru Comunitar Integrat.

Investiția propusă va contribui la creșterea accesului la servicii medico-sociale de calitate și a sporirii gradului de incluziune socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile definite conform OUG nr. 18/2017 din punct de vedere economic, social sau al stării de sănătate, după caz, precum și la îmbunătățirea nivelului de trai a populației prin acțiuni de prevenție și intervenție specializată.

Datorită faptului că grupurile vulnerabile se confruntă cu probleme specifice pentru care este posibil ca politicile generale să nu dea rezultate, acestea au adesea nevoie de servicii integrate și particularizate pentru a intensifica participarea lor socială și/sau economică. Tuturor grupurilor vulnerabile, indeferent de dimensiunea lor, tebuie să li se ofere oportunități similare de a-și atinge potențialul și de deveni o parte activă a societății.

Termenul de grup vulnerabil este folosit adesea în documente oficiale, documente legislative sau în rapoarte de cercetare ca fiind similar celui de grup defavorizat, marginalizat, exclus sau de grup de risc, toate aceste concepte fiind puse în relație cu fenomenul larg la sărăciei. Cea mai frecventă accepțiune a vulnerabilității este cea de „slăbiciune” sau „lipsă de mijloace sau resurse”. Grupurile vulnerabile sunt grupuri lipsite de suport, care se află adesea în stare cronică de sărăcie, fiind în incapacitate de a profita de oportunități sau de a se apăra în fața problemelor care pot apărea. Acestea reprezintă o categorie care cumulează riscuri pe toate dimensiunile vieții, incapabile de a face față dificultăților.

 Beneficiarii Centrului Comunitar Integrat vor primi servicii medicale comunitare indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Prin înființarea Centrului Comunitar Integrat, beneficiarii vor putea participa la programe naționale de sănătate publică și/sau campanii de sănătate.

Totodată, prin înfiinţarea acestui Centru se doreşte ca persoanele aflate în dificultate să aibă suportul corespunzător din partea comunităţii precum şi din partea instituţiilor şi organelor de specialitate, ca o alternativă la soluţiile existente în prezent de a avea şanse egale pentru prevenirea marginalizării.

Astfel, se vor dezvolta serviciile de asistență medicală comunitară în scopul identificării problemelor medico-sociale, a îmbunătățirii indicatorilor stării de sănătate, a nivelului de trai al populației prin acțiuni de prevenție și intervenție specializată, precum și prin creșterea accesului la servicii medico-sociale de calitate și a sprijinii gradul de incluziune socială a persoanelor aparținând grupurulor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al stării de sănătate.

Valoare proiectului este de 978.005,70 lei fără TVA și 1.163.826,78 lei cu TVA.

16.01.2023
S-a depus cererea de finanțare prin PNRR Componenta C12 Sănătate, Investiția 1.4 - Centre Comunitare Integrate
16.01.2023
19.06.2023
Proiectul a fost aprobat pentru finanțare.
În curs de semnare a contractului de finanțare.
19.06.2023

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut