Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Avram Iancu nr. 9

Programul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri.

Având în vedere oportunitatea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local – I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri, Municipiul Toplița dorește depunerea unei solicitări de finanțare pentru construirea de locuințe pentru tineri conform proiectului tip pus la dispozitie MDLPA – Proiect tip pentru cladiri nZEB. Investitia se va amplasa pe terenul identificat prin numar CF 57567, aflat in proprietatea Municipiului Toplita, cu suprafata de 827 mp, categoria de folosinta curti constructii.

Se vor instala și 10 stații de încărcare.

Valoarea maximă eligibilă pentru construirea de locuinte este în cuantum de 4.336.209.52 lei (cu TVA), la care se adaugă valoare stațiilor de încarcare de 1.230.675,00 lei (cu TVA), rezultând valoarea totală eligibilă cu TVA a proiectului de 5.566.884,52 lei, valoare care reprezintă cheltuielile eligibile aferente construirii unui număr de 12 unități locative pentru tineri care provin din comunități și grupuri marginalizate conform proiectului tip pus la dispoziție de către MDLPA și 10 stații de încarcare.

Obiectivul acestei investiții este de a spori accesul la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate care oferă astfel de servicii în comunitățile marginalizate și grupurilor vulnerabile.

Investiția va consta în construirea de noi locuințe pentru tinerii din comunitățile marginalizate și grupurile vulnerabile, în concordanță cu dispozițiile Strategiei naționale a locuirii și ale planului de acțiune, aprobată în trimestrul II, 2022, și va fi însoțită de măsuri de promovare a integrării sociale și economice a categoriilor vizate.

Inițiativă accesare fonduri pentru construirea de locuințe pentru tineri pe str. Avram Iancu în Municipiului Toplița prin Programul Național de Redresare și Reziliență.
16.05.2022
Aprobarea consiliului local al proiectului și participării la Programul Național de Redresare și Reziliență al României.
16.05.2022
16-05-2022
Proiect depus spre finanțare
16-05-2022
11.2022
Cererea de finanțare a fost aprobată.
11.2022
06.12.2022
S-a semnat contractul de finanțare, în cadrul PNRR, Componenta C10 - Fondul Local, I.2. și I.1.3, pentru obiectivul „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în unicipiul Toplița - str. Avram Iancu, nr.9”
06.12.2022
23.02.2023
S-a încheiat contract de prestare Servicii de întocmire PUZ pentru obiectivul „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în unicipiul Toplița - str. Avram Iancu, nr.9”
23.02.2023
23.02.2023
S-a încheiat contract de prestare Servicii de elaborare studii topografice și geotehnice pentru obiectivul „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în unicipiul Toplița - str. Avram Iancu, nr.9”
23.02.2023
19.07.2023
S-a încheiat contract de prestare Servicii de proiectare pentru obiectivul „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Toplița - str. Avram Iancu, nr.9”.
Serviciile contractate conțin elaborare proiect tehnic faze DTAC, DTOE, PT, documentații în vederea obținerii avizelor solicitate în certificatul de urbanism și asistenă tehnică din partea proiectantului.
19.07.2023

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut