Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita, cod SMIS 121222

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL AXA PRIORITARĂ 10 ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE,PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMAREOBIECTIV SPECIFIC 10.2…

Sari la conținut