HOTĂRÂREA NR. 37/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 3868/10.02.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare pentru „Achiziție Motorină EURO 5”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 17 martie 2021 Având în vedere : Referat de aprobare nr. 40/17.02.2021. Raportul de specialitate nr. 5097/22.02.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiect de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 36/2021 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 3411/05.02.2021 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 17 martie 2021; Având în vedere: –  Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 33/08.02.2021; –  Raportul de specialitate nr. 3633/08.02.2021. al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte; –…

HOTĂRÂREA NR. 35 / 2021 privind stabilirea structurii pe specialități în vederea constituirii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 17 martie 2021, Având în vedere:  – Referatul de aprobare nr.  29 / 29.01.2021;  – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  2105 / 02.02.2021; – Proiect…

HOTĂRÂREA NR. 34 / 2021 privind aprobarea desemnării a doi consilieri locali , care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 17 martie 2021, Având în vedere:             – Referatul de aprobare nr. 35 / 09.02.2021;             –  Raportul de specialitate  al Serviciului Resurse Umane nr. 4079/11.02.2021.;             –…

HOTĂRÂREA NR. 33/2021 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și funcționarea Pieței agroalimentare, a Pieței de produse industriale și nealimentare, a organizării și desfășurării târgurilor tradiționale și a Pieței volante din municipiul Toplița, conform anexelor

Consiliul local al municipiului Toplița , întrunit în ședință ordinară din data 17 martie 2021, Având în vedere : Referatul de aprobare nr.  18/15.01.2021. Raportul de specialitate nr. 1609/20.01.2021; Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și funcționarea Pieței…

HOTĂRÂREA NR. 31/2021 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA NR. 31/2021 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 15 februarie 2021,…

HOTĂRÂREA NR. 30 / 2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 3439/05.02.2021 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”

HOTĂRÂREA  NR. 30 / 2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 3439/05.02.2021 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița,  județul Harghita”         Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară din data de…

HOTĂRÂREA NR. 29 / 2021 privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului înscris în CF nr. 51536 Toplița, nr. cadastral 51536-C3 – parter, reprezentând internat, situat la adresa str. Ștefan cel Mare nr. 15 în structură medicală – centru de vaccinare împotriva COVID-19

HOTĂRÂREA  NR.  29 / 2021 privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului  înscris în CF nr. 51536 Toplița, nr. cadastral 51536-C3  – parter, reprezentând internat, situat la adresa str. Ștefan cel Mare nr. 15 în structură medicală – centru de…

HOTĂRÂREA NR. 28 / 2021 privind aprobarea propunerilor de „Criterii – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, conform anexei nr.1

ROMÂNIA JUDEŢUL Harghita CONSILIUL LOCAL Topliţa Hotărâre a Consiliului Local Nr: 28 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA  NR.  28 / 2021 privind aprobarea propunerilor de „Criterii – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor…

Sari la conținut