HOTĂRÂREA NR. 98 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4477/27.02.2019, încheiat cu doamna Peter Maria – chiriaș în locuința construită din fondurile statului înainte de anul 1990, situată în str. Dealului, bl. 3E,sc. 2, ap. 26

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021; Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 100/18.05.2021; – Raportul de specialitate al compartimentuluispațiulocativ nr.  15360/19.05.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de…

HOTĂRÂREA NR. 97/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

 Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 27.05.2021 ;       Având în vedere :             – Referatul de aprobare nr. 99/18.05.2021;             – Raportul de specialitate nr. 15474/19.05.2021;             – Proiectul de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 96 / 2021 privind modificarea, prin act adițional al contractului de concesiune nr. 6674/2012 încheiat cu Antal Liliana Întreprindere Individuală, prin suplimentarea suprafeței concesionate de la 24 mp. la 45 mp.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021;             Având în vedere următoarele :             – Referat de aprobare nr. 98/14.05.2021;             – Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 15337/18.05.2021;;…

HOTĂRÂREA NR. 95 / 2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către GABOR – GHERMAN SORINA – GABRIELA I.F.

 Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021 , Având în vedere  :              –  Cererea GABOR – GHERMAN  SORINA – GABRIELA I.F. înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 11813/ 15.04.2021 prin care se…

HOTĂRÂREA NR. 94 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii spațiului cu destinație de locuință situat în imobilul din str.Libertății, nr.59, ap.5, domnului Bucunea Nicușor-Alexandru și stabilirea chiriei lunare.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2021,   Având în vedere:  – Referatul de aprobare nr.  94/12.05.2021;  – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 14594/12.05.2021; – Proiectul de hotărâre privind…

HOTĂRÂREA NR. 93 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B și bl.1C

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2021; Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 92/12.05.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 14592 / 12.05.2021; – Proiectul de hotărâre…

HOTĂRÂREA NR. 92/2021 privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2021 referitoare la punerea la dispoziția SC Electro Line SRL a unei suprafețe de teren de 99 mp. din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Garoafelor pentru realizarea investiției: ”Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița” – beneficiar domnul Pușcaș Vasile

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021. Având in vedere: -Referatul de aprobare nr. 95/13.05.2021 al Primarului municipiului Toplița în calitatea sa de inițiator al proiectului;       – Raportul de specialitate nr. 15156/17.05.2021;      …

HOTĂRÂREA NR. 91/2021 privind consituirea unei comisii mixte în vederea verificării bunurilor de pe listele cu propuneri de casare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2021,             Având în vedere : – Referat de aprobare  nr. 93/12.05.2021; – Raportul de specialitate nr. 15067/17.05.2021; – Proiect de hotărâre privind consituirea unei comisii…

HOTĂRÂREA NR. 90/2021 privind luarea la cunoştinţă a bilanţului contabil cu anexele aferente pe anul 2020 al S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 97/13.05.2021; – Raportul de  de specialitate nr. 15248/18.05.2021 al Direcţiei buget-finanţe ; – Proiectul de hotărâre privind luarea la…

HOTĂRÂREA NR. 89 / 2021 privind aprobarea contului anual al execuţiei bugetului general al UAT Municipiul Topliţa, pentru exerciţiul financiar 2020

Consiliul local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021; Având în vedere : – Referat de aprobare  nr. 89/05.05.2021; – Raportul de specialitate nr. 13697 / 05.05.2021 al direcţiei buget-finanţe; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea …

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut