HOTĂRÂRE NR. 113 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 30.06.2021; Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 113/29.06.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 19856 / 29.06.2021; – Proiect de…

HOTĂRÂREA NR. 112 / 2021 privind aprobarea propunerii de modificare a ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa„

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată din data de 30.06.2021,   Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 112 / 28.06.2021; – Raportul de specialitate nr. 19864/29.06.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 100 / 2021 privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de  23 iunie 2021, Având în vedere:             –  Referatul de aprobare nr.  90/07.05.2021;           – Raportul de specialitate nr. 14105/07.05.2021;           – Procesul verbal de afișare al proiectului…

HOTĂRÂREA NR. 111 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 6 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 30.06.2021; Având în vedere:             –  Referatul de aprobare nr.  111/28.06.2021;           – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei…

HOTĂRÂREA NR. 110/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 18666/16.06.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de curățenie pentru Băile Banffy Toplița – Centru Wellness, Cinematograful „Călimani”, Casa de Cultură a Municipiului Toplița și Centrul Național de Informare Turistică”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 23.06.2021, Având în vedere : – Referat de aprobare nr. 110/14.06.2021. – Raportul de specialitate nr. 18715/16.06.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; – Proiect de hotărâre privind…

HOTĂRÂREA NR. 109/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2020 referitoare la instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local în condițiile O.U.G. 69/2020

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  23 iunie 2021; Având în vedere:             –   Referatul de aprobare nr. 109/14.06.2021,           – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului…

HOTĂRÂRE NR. 108 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 55/03.01.2013, încheiat cu doamna Vlaic Otilia – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din imobilul situat în str. Libertății, nr. 59, ap. 4.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 23 iunie 2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  103/03.06.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 17673 / 08.06.2021; – Proiectul de hotărâre…

HOTĂRÂRE NR. 107 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.8269/30.06.2014, încheiat cu doamna Cotfas Monica-Maria – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str.Izvoarelor,bl.1C,sc.2,ap.6.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 23 iunie 2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 102/02.06.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 17672 / 08.06.2021; – Proiectul de hotărâre…

HOTĂRÂREA NR. 106 / 2021 privind acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor și personalului medical de specialitate, angajaţi la Spitalul Municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23 iunie 2021, Având în vedere  :              – Referat de aprobare nr. 62/23.03.2021;              – Raportul de specialitate nr. 10149/01.04.2021;              – Proiectul de hotărâre privind acordarea unor…

HOTĂRÂREA NR. 105/2021 privind aprobarea punerii la dispoziția SC Electro Line SRL a unei suprafețe de teren de 99 mp. din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Pădureni pentru realizarea investiției: ”Alimentarea cu energie electrică atelier de prelucrarea lemnului din Mun. Toplița. Jud. Harghita str. 1 Decembrie 1918, nr. 223 aparținând S.C. Voda-Nico S.R.L.” – beneficiar S.C. Voda-Nico S.R.L.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 23.06.2021. Având in vedere: -Referatul de aprobare nr. 108/14.06.2021 al Primarului municipiului Toplița în calitatea sa de inițiator al proiectului;       – Raportul de specialitate nr. 18508/15.06.2021;      …

Sari la conținut