HOTĂRÂREA NR. 28 / 2021 privind aprobarea propunerilor de „Criterii – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, conform anexei nr.1

ROMÂNIA JUDEŢUL Harghita CONSILIUL LOCAL Topliţa Hotărâre a Consiliului Local Nr: 28 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA  NR.  28 / 2021 privind aprobarea propunerilor de „Criterii – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor…

HOTǍRÂREA NR. 27/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație , pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării – conform anexei

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 27 / 28 Ianuarie 2021 HOTǍRÂREA NR. 27/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație , pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării – conform anexei Consiliul…

HOTĂRÂREA NR. 26 / 2021 privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2013 prin care s-a desemnat reprezentantul municipiului Toplița în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de management al deşeurilor ”Harghita”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 26 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 26 / 2021 privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2013 prin care s-a desemnat reprezentantul municipiului Toplița în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de management al deşeurilor ”Harghita” Consiliul…

HOTĂRÂREA NR. 25 / 2021 privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 177/2020 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Toplița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 25 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 25 / 2021 privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 177/2020 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Toplița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu Consiliul local al municipiului Topliţa,…

HOTĂRÂREA NR. 24 / 2021 privind îndreptarea erorii materiale prin modificarea Hotărârilor de Consiliu local nr. 146/2020, 156/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 162/2020, 163/2020 și nr. 164/2020

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 24 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 24 / 2021 privind îndreptarea erorii materiale prin  modificarea Hotărârilor de Consiliu local nr. 146/2020, 156/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 162/2020, 163/2020 și nr. 164/2020 Consiliul local al municipiului…

HOTĂRÂREA NR. 23/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2020 referitoare la aprobarea închirierii, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 40,9 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa – camera 211 (două încăperi), situată la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 pentru desfăşurarea activităţii Biroului Parlamentar – Deputat Bende Sándor, pe durata mandatului din legislatura 2020-2024, începând cu data de 01.01.2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 23 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR.  23/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2020 referitoare la aprobarea închirierii, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 40,9 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa –…

HOTĂRÂRE Nr. 22 / 2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, și bl.1C, sc. 2

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 22 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂRE Nr. 22 / 2021 privind aprobarea  prelungirii contractelor de închiriere  prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, și bl.1C, sc. 2 Consiliul…

HOTĂRÂRE Nr. 21 / 2021 privind modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 21 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂRE Nr. 21 / 2021 privind  modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL,  în urma recalculării chiriei lunare Consiliul local al municipului Toplița, întrunit în ședința ordinară…

HOTĂRÂRE NR. 20 / 2021 privind aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița , conform anexei

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 20 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂRE NR. 20 / 2021 privind aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița , conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021.…

HOTĂRÂRE Nr. 19 / 2021 privind luarea la cunoștință și aprobarea actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere nr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia chiriaş în locuința ANL , situată în municipiul Toplița, str.Izvoarelor, bl.1B, sc.1,ap.4.

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 19 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂRE Nr. 19  /  2021 privind  luarea la cunoștință și aprobarea actului adiţional de prelungire a  contractului de închiriere nr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia chiriaş în locuința ANL , situată…

Sari la conținut