HOTĂRÂREA NR. 207/2023 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară data de 31 octombrie 2023,  Având în vedere:                – Referatul de aprobare nr. 217/12.10.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza…

HOTĂRÂREA NR. 206/2023 Privind aprobarea dării în administrare a două spații în suprafață totală de 55,56 mp., situate la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, înscrise în CF nr. 53552 nr. cad. 53552-C1 pentru Sc Aqua Călimani SRL Toplița, cu destinația de birouri

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2023; Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 204/28.09.2023; – Raportul de specialitate nr. 37329/04.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind darea în administrare a două spații în…

HOTĂRÂREA NR. 205/2023 Privind aprobarea desemnării persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere: – Referat de aprobare  nr. 216/12.10.2023; – Raportul de specialitate nr. 39147/17.10.2023; – Proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ține…

HOTĂRÂREA NR. 204 / 2023 Privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferentă suprafeței locative care face obiectul contractului de închiriere nr. 13215/2016, modificat, încheiat cu Mihaly Laura – chiriașă în locuința ANL, situată la adresa: str. Izvoarelor bl. C, sc. 2, ap. 20

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  202/27.09.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 37048/03.10.2023; – Proiectul de hotărâre privind scutirea…

HOTĂRÂREA NR. 203 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele aflate în fondul locativ al Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  211/10.10.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 38321/11.10.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea…

HOTĂRÂREA NR. 202 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere , având ca obiect spaţii cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr. 196/21.09.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 36291/27.09.2023; – Proiectul de hotărâre privind prelungirea…

HOTĂRÂREA NR. 201 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 15191/29.10.2018, încheiat cu domnul Pop Vasile – chiriaş în spaţiul cu destinaţia de locuinţă situat în Toplița, str. Gării, bl.A, sc.2, ap.8

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  174/18.08.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  30880/21.08.2023; – Proiectul de hotărâre privind prelungirea…

HOTĂRÂREA NR. 200 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 15208/29.10.2018, modificat, încheiat cu domnul Lingurar Grigore – chiriaş în spaţiul cu destinaţia de locuinţă situat în Toplița, str. Dealului, bl. 3/B, sc. 1, ap. 11

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  173/18.08.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  30879/21.08.2023; – Proiectul de hotărâre privind prelungirea…

HOTĂRÂREA NR. 199 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  199/25.09.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 36476/28.09.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea…

HOTĂRÂREA NR. 198/2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 13395/2020 încheiat cu Teslovan Diana-Nicoleta – chiriașă în locuința ANL, situată la adresa: str. Izvoarelor bl. C, sc. 1, ap. 6

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 octombrie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  198/25.09.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 36461/28.09.2023.; – Proiectul de hotărâre privind modificarea,…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut