HOTĂRÂREA NR. 4 / 2023 Privind utilizarea sumei de 2.453.317,02 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii rezultat la sfârşitul exercitiul financiar 2022 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 6 ianuarie 2023, Având în vedere : – Referat de aprobare nr.   3/04.01.2023; – Raportul de specialitate nr. 153/04.01.2023 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului…

HOTĂRÂREA NR. 3 / 2023 Privind utilizarea sumei de 3.598.252,98 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 6 ianuarie 2023, Având în vedere : – Referat de aprobare nr. 4/04.01.2023; – Raportul de specialitate nr. 155/04.01.2023 al direcţiei buget-finanţe; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 2 / 2023 Privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2022 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local – secţiunea de funcţionare pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 06.01.2023; Având în vedere : – Referat de aprobare nr. 2/04.01.2023; – Raportul de specialitate nr. 152/04.01.2023 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate…

HOTĂRÂREA NR. 1 / 2023 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din Bugetul local – secțiunea de dezvoltare cu suma de 1.802.295,85 lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2022

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 06.01.2023; Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 1/04.01.2023; – Raportul de specialitate al direcției buget-finanțe nr. 150/04.01.2023; – Proiectul de hotărâre privind…

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut