HOTĂRÂREA NR. 171/2023 Privind aprobarea modificării indicatorilor economici aprobați prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Toplița nr.91/2023 pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 august 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 178/23.08.2023; – Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 31168/23.08.2023; – Proiectul de hotărâre privind…

HOTĂRÂREA NR. 170/2023 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară data de 29 august 2023, Având în vedere:                – Referatul de aprobare nr. 177/21.08.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza…

HOTǍRÂREA NR. 169/2023 Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației și negocierii, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 29 august 2023, Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 168/10.08.2023; – Raportul de specialitate nr. 30645/17.08.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 168 / 2023 Privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 15258/30.10.2018, încheiat cu doamna Bogdan Sorinica – chiriașă în locuința, situată în municipiul Toplița, str. Lungă, nr. 288, ap.1

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  170/17.08.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 30729/17.08.2023; – Proiectul de hotărâre privind încetarea…

HOTĂRÂREA NR. 166 / 2023 Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 6, ap. 3 domnului Vizitiu George Alexandru – medic specialist chirurgie generală – angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 august 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  169/17.08.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 30721/17.08.2023; – Proiectul de hotărâre privind repartizarea…

HOTĂRÂREA NR. 165/2023 Privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 2493/24.07.2023, preluarea și înscrierea în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 163 mp., situat pe str1 Decembrie 1918 f.n., înscris în CF nr. 59818 Topliţa, nr. cad. 59818 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2023 Având în vedere: – Referatul  de aprobare nr. 167/03.08.2023; – Raportul de specialitate nr. 29301/03.08.2023. – Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare…

HOTĂRÂREA NR. 164 / 2023 Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 181/2021 referitoare la constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2023. Având în vedere : – Referat de aprobare nr. 176/21.08.2023; – Raportul de specialitate nr. 30977/22.08.2023; – Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181/2021…

HOTĂRÂREA NR. 163 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  172/18.08.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 30783/18.08.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea…

HOTĂRÂREA NR. 162/2023 Privind avizarea Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport și operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare deșeurilor, revizuit și a Documentației de atribuire, în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale pe raza județului HARGHITA și de operare a stațiilor de transfer de la CORUND, MIERCUREA CIUC și a centrelor de colectare separată a deșeurilor de la TOPLIȚA, GHEORGHENI, BĂLAN, CORUND, MIERCUREA CIUC, CRISTURU SECUIESC, VLĂHIȚA și SÂNSIMION” în municipiul Toplița, membră a ADI SIMD Harghita

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 29.08.2023 ; Având în vedere : Referatul de aprobare nr.  166/27.07.2023; Raportul de specialitate nr.  29293/03.08.2023; Proiectul de hotărâre privind avizarea Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor…

Sari la conținut