HOTĂRÂREA NR. 124/2023 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2023 referitoare la „Programul anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2023”

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 19.06.2023, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 128/14.06.2023; Raportul de specialitate nr. 23318/14.06.2023; Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 8964/13.06.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub…

HOTĂRÂREA NR. 123/2023 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2023 referitoare la ,,Programul anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița pe anul 2023”

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 19.06.2023, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 127/14.06.2023; Raportul de specialitate nr. 23317/14.06.2023; Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 116/2023 referitoare la ,,Programul anual…

HOTǍRÂREA NR. 122/2023 Privind aprobarea prețurilor unitare maximale pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase pe picior, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 19 iunie 2023, Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 126/12.06.2023; – Raportul de specialitate nr. 22944/13.06.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 121/2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 8998/21.06.2016, încheiat cu Stoian Nicolae Răzvan

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 19 iunie 2023, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 125/12.06.2023; – Raportul de specialitate nr. 22945/13.06.2023. – Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional…

HOTĂRÂREA NR. 120/2023 Privind aprobarea delegării gestiunii activității de eliminare, prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 19 iunie 2023, Având în vedere : Referat de aprobare nr. 124/07.06.2023 ; Raportul de specialitate nr. 22770/12.06.2023 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiect de hotărâre privind delegarea…

HOTĂRÂREA NR. 119/2023 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 21133/26.05.2023 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare pentru „Furnizare Motorină EURO 5”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 19 iunie 2023, Având în vedere : Referat de aprobare nr. 122/25.05.2023 ; Raportul de specialitate nr. 21164/26.05.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiect de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 118/2023 Privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiul Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 mai 2023; Având în vedere: Referatul de aprobare 121/24.05.2023; Raportul de specialitate nr. 20985/25.05.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru Gospodărirea Pădurilor și Pășunilor; Proiectul de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 115 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6571/03.06.2013, modificat prin acte adiționale, încheiat cu doamna Dobrovschi Jenica – chiriaşă în spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în imobilul din str. Lungă, nr. 288, ap. 2

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 29 mai 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  113/12.05.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  19587/15.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind prelungirea…

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut