HOTĂRÂREA NR. 114 / 2023 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15235/29.10.2018, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Dealului bl. 3G, ap. 19

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 112/12.05.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 19585/15.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin…

HOTĂRÂREA NR. 113 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 13287/2016, modificat, încheiat cu Cacula Dănuț – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  114/12.05.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  19588/15.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind  modificarea,…

HOTĂRÂREA NR. 112/2023 Privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Izvoarelor, bl.B, sc.2, ap.4, către domnul Luca Dragoș Mihai, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 13211/29.09.2016

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023. Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr. 110/10.05.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 18.997/10.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea vânzării locuinței…

HOTĂRÂREA NR. 111 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  106/08.05.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 19173/11.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea…

HOTĂRÂREA NR. 110 / 2023 Privind aprobarea repartizării locuinței pentru tineri, destinată închirierii din municipiul Toplița, situată la adresa str. Izvoarelor bl. C sc. 1 ap.5

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 29.05.2023; Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 107/08.05.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 19174/11.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea repartizării locuinței pentru tineri,…

HOTǍRÂREA NR. 109/2023 Privind aprobarea prețurilor de pornire la negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii negocierii, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2023, Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 120/18.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 20302/19.05.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 108/2023 Privind aprobarea completării Grupului de Lucru Local (GLL) pentru aplicarea/implementarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

Consiliul Local al municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 29.05.2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr. 108/08.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 19237/12.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind completarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru aplicarea/implementarea…

HOTĂRÂREA NR. 107/2023 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară data de 29 mai 2023, Având în vedere:                – Referatul de aprobare nr. 118/18.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza…

HOTĂRÂREA NR. 106/2023 Privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 1153 mp., rezultată din măsurători, reprezentând teren în intravilan, situată pe str. Dealului, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de expert autorizat Cotfas Victor

Consiliul Local al Municipiului Toplita în ședința ordinară din data de  29.05.2023. Având în vedere:                – Referatul de aprobare nr.  119/18.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 20185/18.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa…

HOTĂRÂREA NR. 105/2023 Privind aprobarea punerii la dispoziția SC Electro Line SRL a unei suprafețe de teren de 375 mp. din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Sportivilor pentru realizarea investiției: ”Alimentarea cu energie electrică a ”Hazard Exim” SRL, str. Miron Cristea, nr. 2/B” – beneficiar Hazard Exim SRL

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023. Având in vedere: -Referatul de aprobare nr. 115/15.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 19861/16.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția SC Electro Line SRL a…

Sari la conținut