HOTĂRÂREA NR. 104/2023 Privind însușirea documentației tehnice de reapartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 10, înscris în CF nr. 51628-C1 Topliţa, nr. cad. 51628-C1

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023, Având în vedere: -Referatul  de aprobare nr. 117/18.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 20075/18.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de reapartamentare și înscriere în…

HOTĂRÂREA NR. 103/2023 Privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Sportivilor bl. J, înscris în CF nr. 53093 Topliţa , nr. cad. 53093-C1

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023, Având în vedere: -Referatul  de aprobare nr. 104/05.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 19110/11.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în…

HOTĂRÂREA NR. 102/2023 Privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului local al municipiului Toplița în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Municipale ”George Sbârcea” Toplița

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023, Având în vedere: -Referatul  de aprobare nr. 109/09.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 19282/12.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Toplița în…

HOTĂRÂREA NR. 101/2023 Privind aprobarea participării UAT-Municipiului Toplița, în cadrul Parteneriatului GAL Prietenia Mureș-Harghita, pentru accesarea fondurilor cu finanțare nerambursabilă prin Planul Național Strategic 2023-2027, Axa LEADER, Măsura 19 și submăsurile aferente

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 19 mai 2023; Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 105/08.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 19162/11.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind participarea…

HOTĂRÂREA NR. 100/2023 Privind aprobarea participării UAT – Municipiul Toplița la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului UAT-Municipiul Toplița în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 19 mai 2023; Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 111/12.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 19310/12.05.2023; -Proiectul de hotărâre privind participarea UAT…

HOTĂRÂREA NR. 99/2023 Privind aprobarea participării UAT – Municipiul Toplița la Programul ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extrordinară, convocată de îndată pentru data de 19 mai 2023; Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 116/15.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 19913/17.05.2023; – Proiectul de hotărâre privind participarea…

HOTĂRÂREA NR. 98/2023 Privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și înlocuire rețea canalizare menajeră strada Lungă, Libertății, Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare din municipiul Toplița, județul Harghita”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 08.05.2023 , Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 100/04.05.2023.; – Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 18143/04.05.2023; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 97/2023 Privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de distribuție apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe străzile Gării și Speranței din municipiul Toplița, județul Harghita”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 08.05.2023 , Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 99/04.05.2023.; – Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 18142/04.05.2023; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 96/2023 Privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de distribuție apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Călimani, tronsoanele de la 1 la 4 din municipiul Toplița, județul Harghita ”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 08.05.2023 , Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 98/04.05.2023.; – Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 18141/04.05.2023; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 95/2023 Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 18221/2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 8 mai 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 102/05.05.2023; – Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 18225/05.05.2023; – Proiectul…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut