HOTĂRÂREA NR. 138/2021 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de concesiune nr. 5/14.06.2006 încheiat cu Gagea N. Vasile I.I.

HOTĂRÂREA NR. 138/2021 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de concesiune 5/14.06.2006 încheiat cu Gagea N. Vasile I.I.          Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26.08.2021;   Având în vedere :…

HOTĂRÂREA NR. 137/2021 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de concesiune nr. 5/14.06.2006 încheiat cu Avîrvarei Ioan PFA

HOTĂRÂREA NR. 137/2021 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de concesiune 5/14.06.2006 încheiat cu Avîrvarei Ioan PFA                                                                Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26.08.2021; Având în vedere :              –…

HOTĂRÂREA NR. 136 /2021 privind aprobarea Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

HOTĂRÂREA  NR. 136 /2021  privind aprobarea Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița  Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 26.08.2021 ;       Având în vedere :             – Referatul de aprobare nr. 137/18.08.2021;…

HOTĂRÂREA NR. 135/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”

 HOTĂRÂREA NR. 135/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita” Consiliul local al…

HOTĂRÂREA NR. 134/2021 privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Dealului nr. 7, înscris în CF nr. 56931 Topliţa, nr. cad. 56931

HOTĂRÂREA NR. 134/2021 privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Dealului nr. 7, înscris în CF nr. 56931 Topliţa , nr. cad. 56931 Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința…

HOTĂRÂREA NR. 133 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexelor nr. 6 și nr. 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare

HOTĂRÂREA NR. ­­­­­133 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexelor nr. 6 și  nr. 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu…

HOTĂRÂREA NR. 131/2021 privind modificarea anexei nr. 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2016 cu privire la propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 131/2021 privind modificarea anexei nr. 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2016 cu privire la propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată,…

HOTĂRÂREA NR. 130 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Toplița

HOTĂRÂREA NR. 130 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Toplița Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 26 august 2021, Ținând cont de : – Referatul…

HOTǍRÂREA NR. 129 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei

HOTǍRÂREA NR. 129 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară…

HOTĂRÂRE NR. 128 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

HOTĂRÂRE NR. 128 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei  Gliga  Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa…

Sari la conținut