HOTĂRÂRE NR. 127 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din spațiile cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei

HOTĂRÂRE NR. 127 / 2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractelor  de închiriere pentru chiriașii din   spațiile cu destinație de  locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de…

HOTĂRÂRE NR. 126 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.11754/25.08.2015, încheiat cu domnul Bidenci Claudiu-Gheorghe – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.2, ap.6.

HOTĂRÂRE NR. 126 / 2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închiriere nr.11754/25.08.2015, încheiat cu domnul Bidenci Claudiu-Gheorghe – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.2, ap.6. Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința…

HOTĂRÂREA NR. 125/2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I.

HOTĂRÂREA NR. 125/2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către  FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I. Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021 , Având în vedere  :            …

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut