HOTĂRÂREA NR. 47 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15.228/2018, încheiat cu Luka Magdalena – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  44/14.02.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6542/16.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind modificarea,…

HOTĂRÂREA NR. 46 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 11.586/2012, modificat, încheiat cu Ciubucă Marius Ilie – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  43/14.02.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6541/16.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind  modificarea,…

HOTĂRÂREA NR. 45 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 11.148/2015, modificat, încheiat cu Coman Otilia Monica – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  42/14.02.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6540/16.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind modificarea,…

HOTĂRÂREA NR. 44 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 17241/2017, modificat, încheiat cu Coszma Axinia – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  41/14.02.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6538/16.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind  modificarea,…

HOTĂRÂREA NR. 43 / 2023 Privind aprobarea acordării în anul 2023, a normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Topliţa

Consiliul Local al Municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de  28.02.2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 35/07.02.2023; – Raportul de specialitate nr. 4943/08.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din…

HOTĂRÂREA NR. 42/2023 Privind aprobarea procedurilor operaționale anticorupție realizate în cadrul proiectului POCA „Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției în Municipiul Toplița” cod SIPOCA/MySMIS:1134/152128

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023, Având în vedere următoarele: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Toplița nr. 39/10.02.2023; Raportul de specialitate nr. 2668/26.01.2023 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 41/2023 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară data de 28 februarie 2023, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 48/17.02.2023; 2.Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din…

HOTĂRÂREA NR. 40/2023 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. A1437/2009 modificat şi prelungit prin acte adiţionale, încheiat cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – ORC Harghita , pentru o încăpere în suprafaţă de 20,7 mp. situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.14 – incinta sediului Primăriei Municipiului Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2023, – Referatul de aprobare nr. 40/13.02.2023; – Raportul de specialitate al direcţiei de urbansim  nr. 5859/14.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.…

HOTĂRÂREA NR. 39/2023 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de dare în folosință gratuită nr. 12/05.04.2018, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14 – camera 213

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023,  Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  36/08.02.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 5206/09.02.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea…

HOTĂRÂREA NR. 38/2023 Privind aprobarea participării UAT – Municipiului Toplița în proiectul “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”, precum și punerea la dispoziție a terenurilor pentru amplasarea noilor investiții

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2023,  Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 38/10.02.2023; Raportul de specialitate nr. 5376/10.02.2023; Proiectul de hotărâre privind participarea UAT – Municipiului Toplița în proiectul “Dotarea punctelor de…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut