HOTĂRÂREA NR. 94/2023 Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 18222/2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Spitalului Municipal Toplița”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 8 mai 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 101/05.05.2023; – Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 18227/05.05.2023; – Proiectul…

HOTĂRÂREA NR. 93/2023 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2023 prin majorare cu 7.232,08 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 8 mai 2023, Având în vedere: – Referat de aprobare  nr. 97/04.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 18130/04.05.2023 al Direcţiei Buget-finanţe; – Proiectul de hotărâre…

HOTĂRÂREA NR. 92/2023 Privind aprobarea participării UAT – Municipiul Toplița la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului UAT-Municipiul Toplița în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 8 mai 2023; Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 96/03.05.2023; – Raportul de specialitate nr. 17887/03.05.2023; -Proiectul de hotărâre privind participarea UAT…

HOTĂRÂREA NR. 91/2023 Privind aprobării documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate/DALI nr. 17787/2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 8 mai 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 95/03.05.2023; – Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 17788/03.05.2023; – Proiectul…

HOTĂRÂREA NR. 87 / 2023 Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Cerbului, bl. 3M, ap. 4 doamnei Șamoca Teodora Maria – medic specialist gastroenterologie – angajată în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  92/20.04.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  16427/20.04.2023; – Proiectul de hotărâre privind repartizarea…

HOTĂRÂREA NR. 86/2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 7356/17.05.2016 – modificat, încheiat cu Iacob Constantin-Dumitru Persoană Fizică Autorizată

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2023, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 62/15.03.2023; – Raportul de specialitate nr. 16430/20.04.2023; – Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional…

HOTǍRÂREA NR. 85/2023 Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației și negocierii, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2023, Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 86/18.04.2023; – Raportul de specialitate nr. 16210/19.04.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de…

Sari la conținut