Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 125368

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020AXA PRIORITARĂ 13 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCIIPRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B – PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINAREOBIECTIV SPECIFIC 13.1 – ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII…

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului municipal Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126711

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL – AXA PRIORITARĂ 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi socialePRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea…

Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126701

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv…

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita, cod SMIS 121222

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL AXA PRIORITARĂ 10 ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE,PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMAREOBIECTIV SPECIFIC 10.2…

Sari la conținut