Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului municipal Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126711

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL – AXA PRIORITARĂ 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati
OBIECTIVUL SPECIFIC 8.1 – ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”
OPERAȚIUNEA A – AMBULATORII

VALOARE TOTALĂ PROIECT:   10.814.272,11 lei, din care
Valoare totală: 10.814.272,11 lei
Cheltuieli totale nerambursabile (98%): 10.136.753,84 lei
Cheltuieli totale contribuție proprie (2%): 206.872,53 lei
Cheltuieli totale neeligibile proiect: 470.645,74 lei

Data începerii proiectului: 27.05.2021
Data încheierii proiectului: 31.10.2023

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Proiectul propus are ca scop cresterea aceesului la serviciile publice de ingrijire medicala primara a persoanelor din zonele defavorizate ale tarii, prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Toplita.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea si modernizarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Toplita in vederea furnizarii de servicii medicale aliniate la standardele europene. Astfel, se urmareste reducerea inegalitatilor in ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei prin diagnosticarea bolilor in stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afectiuni mai usoare, prevenind agravarea lor si ducand la scaderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va dezvolta astfel reteaua de centre medicale moderne, capabile sa furnizeze ingrijire primara continua. Aceasta va conduce atat la eficientizarea sistemului de sanatate, prin reducerea internarilor evitabile, cat si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Imbunătățirea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Toplita
 2. Proiectul prevede reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului la standarde europene, ceea ce va duce la cresterea calitatii serviciilor medicale oferite populatiei si la cresterea accesului populatiei la servicii medicale.
 3. Cresterea gradului de accesibilitate a serviciilor medicale din cadrul ambulatoriului Spitalului Municipal Toplita.

Descrierea investiţiei

Realizarea investiției reabilitare și modernizare ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Toplita are drept scop crearea unei infrastructuri adecvate și imbunatatirea calității serviciilor medicale acordate populației municipiului Toplita si nu numai. Avand in vedere capacitatea redusa de finantare din surse proprii, dotarea cu aparatura s-ar realiza doar la nivel de urgente si dotari strict necesare. Proiectul propus are in vedere sa contribuie la crearea unui sistem de sanatate orientat pe prevenirea bolilor, sistem capabil sa ofere populatiei serviciile medicale necesare pentru mentinerea si dobandirea unei mai bune stari de sanatate.

Prin proiectul propus se vor reabilita elementele de infrastructura ale cladirii, respectiv:

 • realizarea unui strat de hidroizolatie corespunzator sub cota terenului amenajat pe exteriorul elevatiilor peretilor de la demisol;
 • realizarea trotuarelor si a sistematizarii verticale perimetrale cladirii, in vederea refacerii etanseitatii impotriva infiltratiilor apelor meteorice;
 • curatarea si pasivizarea armaturilor expuse din zonele segregate de beton armat, cu mortare de pasivizare;
 • repararea cu mortar de inalta rezistenta a zonelor segregate de beton armat;
 • reparatii locale la nivelul pardoselilor degradate;
 • refacerea tencuielilor in zonele unde prezinta degradari (exfolieri, desprinderi, fisuri, dislocari), atat la interior cat si la exterior;
 • din considerente de redefinire a functionalului, se vor desface peretilor din zidarie de caramida si se vor introduce pereti structurali din beton armat pe inaltimea tuturor nivelurilor, conform propunerilor din arhitectura; peretii noi realizati vor fi pozitionati la fata stalpisorilor existenti (conform tabelului de mai jos) si vor avea grosimea de 15 cm; la nivelul fundatiilor se vor realiza camasi de beton armat sub pereti, pentru asigurarea suprafetei minime de rezemare a peretilor de beton armat;
 • se va realiza suprabetonarea planseelor peste parter si etaj, utilizandu-se beton armat clasa C20/25, in grosime de 20 cm, armat cu bare independente din otel-beton PC52.
 • infundarea golurilor de usi si ferestre rezultate din mutarea acestora se va realiza prin tesere cu zidaria existenta; se vor folosi blocuri de caramida cu caracteristici apropiate cu a materialelor initiale si mortar de uz general marca M10Z;
 • in vederea asigurarii accesului persoanelor cu deficiente locomotorii proiectul include realizarea unei rampe ce va permite accesul la parter si amenajarea unui lift ce va asigura accesul la etaj.

Prin proiectul propus se vor dota cabinetele de specialitate ale Ambulatoriului, aferente urmatoarelor sectii/specializari, dupa cum urmeaza:

 • Radiologie: Sistem computer tomograf cu accesorii, aparat radiologic digital, aparat raze X, mamograf, sistem de management al informatiilor si imagistica medicala;
 • Ortopedie: sistem motorizat de mobilizare pasiva, system de tip Tourniquet
 • Pediatrie: Iluminator vene, ecograf, videolaringoscop/ set intubatie;
 • Chirurgie: electrocauter;
 • Diabetologie: Doppler vascular/ oscilomentru;
 • Medicina interna: ecograf, Doppler vascular/ oscilometru;
 • Dermatologie: dermatoscop video, laser fototerapie, radiocauter, aspirator de fum;
 • Oftalmologie: oftalmoscop, autorefractometru portabil, tonometru portabil;
 • Laborator de analize: analizor automat VSH, analizor ioni, autoclav, microscop binocular, etuva uscare, analizor automat coagulare;
 • Ginecologie: masă ginecologică electrică.

De asemenea, ca si dotari, proiectul prevede montarea unor dispozitive ce vor asigura securitatea persoanelor in caz de incendiu/ calamitate, precum si accesul persoanelor cu propbleme locmotorii la spatiile de consultatii aflate la nivele diferite ale cladirii.

Aceste dotari constau in:

 • 75 detectoare de fum,
 • 2 sirene de exterior,
 • 6 sirene de interior,
 • 8 butoane de alarmare,
 • 1 centrala de alarmare
 • 1 lift targa.

Referitor de la suprafațele existente și propuse, situația se prezintă în felul următor:

 • suprafata construita existenta de 965 mp;
 • suprafata desfasurata existenta de 1870 mp;
 • suprafata construita propusa va fi de 980 mp;
 • suprafata desfasurata propusa va fi de 1900 mp.

Grup țintă

Grupul țintă al prezentului proiect este reprezentat de cei 13.929 de locuitori ai Municipiului Toplita (conform recensamantului populatiei din 2011) care ar putea beneficia de serviciile oferite ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Toplita. 

 Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

 • pacientii ambulatoriului;
 • cadrele medicale;
 • personalul administrativ si auxiliar.

Tinand cont de faptul ca scopul general al proiectului este de a creste aceesul la serviciile publice de ingrijire medicala primara a persoanelor din zonele defavorizate ale tarii, proiectul vine in intampinarea nevoilor medicale populatiei municipiului Toplita din judetul Harghita (aflat in al treilea sfert al judetelor care sunt sub media nationala in ceea ce priveste serviciile medicale decontate prin CAS).

27-05-2021
Semnare contract de finanțare
27-05-2021
S-au încheiat contracte pentru serviciile de informare și publicitate, servicii de audit financiar, servicii de management al proiectului, servicii de consultanță în organizarea procedurilor de achiziție aparatură medicală
S-a realizat activitatea de informare și publicitate pentru demararea proiectului
Se află în curs de elaborare documentația de atribuire pentru proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare prin procedură simplificată
Se află în curs de elaborare documentația de atribuire pentru achiziția de echipamente medicale prin procedură de licitație deschisă
17-12-2021
Aprobarea prin HCL a Documentației de atribuire prin procedură simplificată într-o singură etapă pentru contractul de proiectare și execuție.
17-12-2021
Evaluare oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări
În curs de transmitere spre aprobare a majorării bugetului pentru achiziție echipamente și dotări.
24-03-2022
S-a deliberat oferta castigatoare pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari.
24-03-2022
03-2022
În curs de eleborare fișe tehnice și documentații de atribuire pentru achiziția de dotări.
03-2022
12-04-2022
S-a emis ordinul de începere a serviciilor de realizare a proiectului tehnic pentru ambulatoriul spitalului.
12-04-2022
24.08.2022
S-a pulicat anunțul de participare la licitația deschisă în 6 loturi pentru „Achizitie publica de dotari in cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 126711”
Lista de loturi:
1 - ECHIPAMENTE DE IMAGISTICA SI RADIOLOGIE
2 - ECHIPAMENTE CHIRURGIE GENERALA
3 - ECHIPAMENTE DERMATOLOGIE
4 - ECHIPAMENTE ECOGRAFIE
5 - ECHIPAMENTE LABORATOR
6 - ECHIPAMENTE OFTALMOLOGIE
24.08.2022
01.11.2022
S-a lansat procedura simplificată pentru achiziția de execuție lucrări
01.11.2022
23.11.2022
S-a încheiat procedura simplificată de achizitie
Și a început etapa de evaluare a ofertelor.
23.11.2022
24.02.2023
S-a atribuit Contractul de execuție lucrări nr. 7756/24.02.2023, încheiat cu BUSSINES CONSTRUCT SRL, termen de execuție 31.12.2023.
24.02.2023
07.03.2023
S-a emis ordinul de începere a lucrărilor.
07.03.2023
20.04.2023
S-au semnat contractele de furnizare dotari pentru loturile 1,2 si 4.
20.04.2023
23.06.2023
S-au semnat contractele de furnizare dotari pentru loturile 3,5 si 6.
23.06.2023
07.05.2023
S-a atribuit licitația deschisă pentru toate cele 6 loturi privind Achizitia publica de dotari in cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 126711
07.05.2023
11-2023
S-au recepționat echipamentele aferente loturilor 2,3,6
S-au receptionat echipamentele pentru loturile:
2 - ECHIPAMENTE CHIRURGIE GENERALA
3 - ECHIPAMENTE DERMATOLOGIE
6 - ECHIPAMENTE OFTALMOLOGIE
11-2023
11-2023
În curs de execuție a lucrărilor de reabilitare, modernizare si dotare a Ambulatoriului Spitalului municipal Toplița.
11-2023

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut