Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita, cod SMIS 121222

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 

AXA PRIORITARĂ 10 ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE,PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMAREOBIECTIV SPECIFIC 10.2 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII,APEL DEDICAT ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC ŞI ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII

Valoare proiect:

Valoare totală: 7,638,126.00 lei

Cheltuieli totale nerambursabile (98%): 7,419,636.40 lei

Cheltuieli totale contribuție proprie (2%): 151,421.20 lei

Cheltuieli totale neeligibile proiect: 67,068.40 lei

Data începerii proiectului: 23/12/2020

Data încheierii proiectului: 30/11/2023

Obiectivul general al proiectului in reprezintă reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea corpurilor C2(biblioteca) și C3(Școala+ateliere) – din cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din municipiul Toplița, județul Harghita, astfel încât acestea să poată fi aduse la parametrii de siguranță și funcționare impuți de legislația în vigoare și pentru a crește gradul de participare la învățământul profesional si tehnic si invățarea pe tot parcursul vieții.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Crearea unui spațiu de desfășurarea a activității educaționale care respectă parametrii de siguranță și funcționare impuși de legislația în vigoare prin activități de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a corpurilor C2 (Biblioteca) si C3(Școala+ateliere) din cadrul unității de invățământ Colegiul National „Mihai Eminescu” într-o perioadă de 2 ani de la semnarea contractului de finanțare.
  2. Creșterea gradului de confort al mediului educațional în primul an de durabilitate a investiției, permițându-le elevilor si cadrelor didactice să îți desfășoare activitatea in condiții optime.
  3. Asigurarea egalității de șanse pentru participanții la învățământul profesional si tehnic.

Descriere:

Primăria Toplița intenționează ca prin acest proiect să creeze un spațiu eficient si funcțional pentru desfășurarea activității educaționale prin activități de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a corpurilor C2 (Biblioteca) si C3(scoala+ateliere) din cadrul unității de invățământ Colegiul National „Mihai Eminescu”. Fiind vorba de o școală cu profil tehnologic si profesional, prin realizarea spațiilor necesare pentru desfășurarea activității practice în ateliere de lucru este de așteptat o creștere a gradului pa participare la învățământul profesional si tehnic și învățare pe tot parcursul vieții.

În urma cererii iniţiate de beneficiar, prin proiect se propune:

  1. Propuneri de lucrări de reabilitare

I.a. Reabilitare corp clădire C3 – laboratoare școlare (pentru mecanică și instalații, tricotor confecționer, economic contabilitate, automatizări, tâmplărie): înlocuire tavane și acoperiș șarpantă, reabilitare tencuieli, racordare la rețeaua de apă potabilă, realizarea de grupuri sanitare, înlocuire instalații electrice, înlocuire tâmplării interioare, înlocuire tâmplărie exterioară,  reparații si completare instalații termice,  realizare termoizolații, realizare trotuare perimetrale.

I.b. Reabilitare corp clădire C2 – Biblioteca școlară : înlocuire tavane și acoperiș șarpantă,  realizarea unui nou spațiu la mansarda clădiirii pentru utilizarea eficientă a podului,  reabilitare tencuieli,  racordare la rețeaua de apă potabilă, realizarea de grupuri sanitare,  inlocuire instalații electrice, înlocuire tâmplării interioare,  înlocuire tâmplărie exterioară,  reparații si completare instalații termice, realizare termoizolații,  realizare trotuare perimetrale.

De asemenea se vor dota atelierele și laboratoare astfel:

  1. Atelier mecanic și instalații: Strung universal profesional, Strung universal de atelier, Mașină pentru ascuțit pânze de circular, Butelie ARGON / AMESTEC 520 L, Aparat de sudură Trifazat Invertor DC 40-500 A, Trusă lipit țevi 20-32 MM 230 V, Lampă de lipit gaz, Polizor unghiular, Polizor unghiular 2600 W
  2. Atelier tâmplărie: Șlefuitor cu bandă, Mașină pentru șlefuit cu disc, Fierăstrău vertical, Rindea electrică, Mășină de găurit/înșurubat cu acumulator, Strung pentru lemn 1300 mm, 1500 W, Disc circular placat 250, Disc circular placat 300, Disc circular placat 350, Disc circular placat 450, Disc circular placat 400 24d, Disc circular oțel 400, Freză de îmbinat în lățime, Set freze pentru tăbliiSet placate amovibile pentru freză tăblie cu 2 cuțite, Cuțite rindeluit 800 mm.
  3. Atelier textile-pielărie: Masă de călcat cu aburi, Mașină de cusut tighel simplu, Mașină de surfilat cu două ace/4 fire, Mașină de surfilat cu două ace/5 fire, Mașină de brodat semiindustrială+soft, Mașină de cusut tip ”Uberdeck”, Manechin croitorie, Foarfece, Ciupitori, Centimetru, Microscop, Balanță analitică, Lupă textilă, Dinamometru, Ruletă flexibilă, Micrometru, Lampă iluminat local magnetică
  1. Laborator automatizări-electrotehnică: Dispozitiv pentru terminație, Laptop, Mese laborator electrotehnică, Dulap laborator, Bancă pentru elevi cu 1 loc, Bancă pentru elevi cu 1 loc, Mese tip atelier
  2. Bibliotecă: Dulap metalic ignifug – documente, Dulapuri expunere fond carte din lemn masiv Mese lectură 4 locuri din lemn, cu lampă de lectură încorporată, Mese lectură 2 locuri din lemn, cu lampă de lectură încorporată, Mese lectură 8 locuri din lemn, cu lampă lectură încorporată, Scaune sală lectură, Birou bibliotecară, Laptop, Multifuncțională A4-A3 color inclusiv finiser-capsare+perforare , Canapea 4 locuri, Canapea 3 locuri, Scaune, Birou prezidiu și scaun sală multifuncțională, Videoproiector 5000 lumeni, Monitor interactive+accesorii, Sistem sonorizare, Laptop, Ecran proiecție de tavan electric cu telecomanda, Router wireless, Laminator, Imprimantă card acces.            
23-12-2020
Semnare contract de finanțare
23-12-2020
03-03-2021
Contract prestări servicii de management proiect
03-03-2021
03-03-2021
Contract prestări servicii de promovare și informare
03-03-2021
08-03-2021
Contract prestări servicii de organizare proceduri de achiziție
08-03-2021
11-03-2021
Contract prestări servicii de audit financiar
11-03-2021
S-a realizat activitatea de informare și publicitate pentru demararea proiectului
Se află în curs evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare prin procedură simplificată
S-a stabilit rezultatul procedurii simplificate
Rezultatul procedurii de atribuire simplificat a fost contestat la CNSC.
Se asteaptă decizia CNSC.
Decizia CNSC a fost contestată în instanță de către UAT Municipiul Toplița, iar instanța a menținut decizia CNSC.
Comisia de evaluare a trecut la re-evaluarea ofertelor tehnice conform deciziei CNSC menținută de Curtea de Apel Mureș.

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut