Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe teritoriul administrativ al municipiului Toplița, PNRR – Componenta C15: Educație

„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe teritoriul administrativ al municipiului Toplița”, PNRR – Componenta C15: Educație  Infrastructura educațională din România necesită îmbunătățiri pentru a îndeplini exigențele organizării unui proces educațional modern și…

Centru Comunitar Integrat Toplița, județul Harghita – PNRR – COMPONENTA: 12 – Sănătate, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate

„Centru Comunitar Integrat Toplița”, județul Harghita PNRR – COMPONENTA: 12 – Sănătate, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate  Având în vedere oportunitatea de finanțare prin Planul Național De Redresare Și Reziliență, Apel De Proiecte Necompetitiv – COD APEL: MS-0014 Pilonul…

Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, județul Harghita

Grad de Realizare 0% Coordonatorul investiției Municipiul Toplița Responsabil contract Urzică Dumitru Anul 2022 Starea investiției  Proiect aprobat pentru finanțare prinProgramul Național de Investiții„Anghel Saligny” Nr. contract   Data contractului   În ultimi ani infrastructura Municipiului Toplița a fost intr-o dezvoltare…

Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare si rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, Municipiul Toplița, județul Harghita

Grad de Realizare 0% Coordonatorul investiției Municipiul Toplița Responsabil contract Urzică Dumitru Anul 2022 Starea investiției  Proiect aprobat pentru finanțare prinProgramul Național de Investiții„Anghel Saligny”  Nr. contract   Data contractului   Municipiul Toplița dispune de un sistem centralizat de alimentare…

Extindere rețea de apă și canalizare pe diferite străzi din municipiul Toplița

Grad de Realizare 0% Coordonatorul investiției Municipiul Toplița Responsabil contract Urzică Dumitru Anul 2022 Starea investiției  Proiect aprobat pentru finanțare prinProgramul Național de Investiții„Anghel Saligny”  Nr. contract   Data contractului   În ultimii ani, dupa consolidarea structurilor democratice și a…

Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzină de apă din Municipiul Toplița

Grad de Realizare 0% Coordonatorul investiției Municipiul Toplița Responsabil contract Urzică Dumitru Anul 2022 Starea investiției  Proiect depus spre finanțare prinProgramul Național de Investiții„Anghel Saligny”  Nr. contract   Data contractului   Municipiul Toplița dispune de un sistem centralizat de alimentare…

Ansamblu Parkour – Parcul Eroilor

Grad de Realizare 0% Coordonatorul investiției Municipiul Toplița Responsabil contract Urzică Dumitru Anul 2021 Starea investiției Finalizat Nr. contract 34398 Data contractului 25.10.2021 Primaria Municipiului Toplița a luat inițiativa de a achiziționa și instala un ansamblu parkour in Parcul Eroilor,…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut