Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 125368

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 13 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B – PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE
OBIECTIV SPECIFIC 13.1 – ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

Valoare proiect:
Valoare totală: 7.897.524,35 lei
Cheltuieli totale nerambursabile (98%): 7.457.325,18 lei
Cheltuieli totale contribuție proprie (2%): 152.190,49 lei
Cheltuieli totale neeligibile proiect: 288.008,68 lei

Data începerii proiectului: 19.03.2021
Data încheierii proiectului: 31.12.2023

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice urbane prin construirea a două săli de sport aferente Școlilor Gimnaziale Sfântu Ilie și Andrei Șaguna, prin reabilitarea Școlii Gimnaziale Sfântu Ilie și prin amenajarea unui spațiu de joacă într-o zonă frecventată a municipiului Toplița.
Scopul proiectului, precum și obiectivele specifice și activitățile subsecvente se aliniază priorității de investiții 9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, respectiv Obiectivului Specific 13.1-“Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”
Proiectul propus va contribui la valorificarea potențialului uman și la creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Toplița și astfel la realizarea indicatorilor OS 13.1. Solicitantul doreşte să asigure accesul neîngrădit la serviciile educaţionale, precum şi la spaţiul urban creat, obiectivul pe termen lung fiind eliminarea disparităţilor de orice fel la nivelul comunităţii.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Ameliorarea stării infrastructurii educaționale prin reabilitarea Școlii Gimnaziale Sfântu Ilie și extinderea acesteia cu o sală de sport, în termen de 34 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
2. Creșterea calității procesului educațional prin construirea unei săli de sport ce va deservi elevii Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna, Toplița, în termen de 34 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
3. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane din municipiul Toplița prin amenajarea unui spațiu de joacă, în termen de 34 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
4. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități în clădirile nou construite și în spațiul amenajat, în termen de 34 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
5. Creșterea atractivității municipiului Toplița prin îmbunătățirea stării infrastructurii școlare și prin crearea de infrastructură urbană, în termen de 34 de luni de la semnarea Contractului de finanțare..

Descriere proiect:
Proiectul propus cuprinde 3 obiective de investitie mentionate drept prioritate de catre autoritatile publice locale. Acestea au fost evidentiate in Strategia de Dezvoltare Locala, tinandu-se cont de necesitatile identificate la nivelul comunitatii.
Prin lucrarile aferente componentei A se va ameliorarea starea infrastructurii educationale. In acest sens, se propun interventii asupra scolilor gimnaziale Sfantu Ilie si Andrei Saguna.
Prin obiectivul de investitie Scoala Sfantu Ilie se doreste realizarea unei sali de sport cu vestiare anexe, precum si reabilitarea cladirii existente.
Proiectul va fi impartit in doua zone: o constructie noua ce va cuprinde sala de sport si 2 vestiare ca anexe si remodelarea interioara a actualei sali de sport, in vederea realizarii a inca 4 vestiare. In partea sud vestica a terenului se propune constructia unei sali de sport cu dimensiunile de 20.64 x 33.06 m. Spatiul de joc necesar este de 19.00 x 32.00 m. Spatiul de joc este potrivit atat jocului de volei, cat si jocului de baschet.
Legatura intre cladirea scolii si sala de sport se va face printr-un spatiu ce va contine doua vestiare pentru jucatori, cu dusuri si grupuri sanitare aferente, precum si holuri de acces din exterior in sala de sport si din zona vestiarelor in cladirea scolii. Accesul in acesta zona se va face din apropierea intrarii secundare a scolii. Sala mica de sport existenta in acest moment, se va remodela in 2 vestiare pentru jucatori cu dusuri si grupuri sanitare aferenete, precum si 2 vestiare mai mici, avand cate un grup saniar cu dus propriu, pentru profesori si arbitrii.
Totodata, asupra cladirii existente se va interveni prin: shimbarea invelitorii, schimbarea elementelor de scurgere ale invelitorii si refacerea finisajele interioare.
Amenajari exterioare: zona pietonala pavata propusa = 570.60 mp; spatiu verde propus = 119.68 mp.
In ceea ce priveste Scoala Gimnaziala Andrei Saguna, se propune construirea unei sali de sport care sa deserveasca elevii inscrisi, contribuind la cresterea calitatii actului educational prin asigurarea unei infrastructuri adecvate. Se doreste construirea unei sali de sport avand suprafata construita de 850,81 mp, pe structura din metal cu inchideri din panuri tip sandwich, conform cu cerintele beneficiarului si corespunzatoare din punctul de vedere al normativelor si legislatiei in vigoare. Regimul de inaltime propus este parter, iar pe langa spatiul dedicat activitatilor sportive, aceasta va mai cuprinde si 4 vestiare pentru elevi si 2 vestiare pentru profesori.
Amenajari exterioare: zona pietonala pavata propusa: 185,20 mp; zona parcari propusa: 50,00 mp; spatiu verde propus: 370,50 mp.

Componenta B are ca scop cresterea atractivitatii municipiului Toplita prin amenajarea unui spatiu de joaca. Terenul pus la dispozitie se afla in proprietatea Municipiului Toplita si este localizat intr-o zona accesibila locuitorilor. Situatia propusa consta in amenajarea unui parc pe o suprafata de 3209 mp cu locuri de joaca pentru copii, cu diferite varste, dar si cu spatii verzi si zone de recreere pentru parinti si ceilalti locuitori ai orasului. Accesele si aleile se vor realiza din pavaj tip piatra cubica, cu borduri pe contur. Gazonul va fi de doua feluri, unul artificial pentru perimetrul de joaca unde sunt amplasate structurile de joaca si gazon natural, insamantat in restul terenului, unde vor fi plantati arbori ornamentali si plante decorative. Bancile vor avea forma de semicerc si vor urmari forma aleilor, se vor realiza ca suport din caramida plina, aparenta, cu sezutul din lamele din lemn. Stalpii de iluminat vor fi metalici, cu doua surse de lumina, cu alimentare de la panouri fotovoltaice, monocristaline, cu protectie la supraincarcare si descarcare. Referitor la elemente pentru structuri de joaca, acestea vor fi realizate partial din lemn si plastic rezistent. E propusa achizitionarea urmatoarelor: figurine cu arc, cu diverse teme, tip calut, delfin, rata, motor; leagan pentru doua persoane; tobogan; ansambu de catarat; ansamblu de catarat cu tobogane; carusel pentru copii mici.
Realizarea acestui obiectiv va ridica standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populatiei. Destinatia recreativa este oportuna pentru terenul studiat intrucat acesta se afla intr-o zona de agrement si sport a orasului.
Amenajarea spatiului de joaca presupune, pe suprafața de 3.209 mp:
– realizarea unui ansamblu de joaca, avand toate dotarile necesare, in vederea dezvoltarii creativitatii la copii, a cresterii capacitatilor de socializare altele decat cele tehnologice si nu in ultimul rand de petrecere a timpului liber de care dispun parintii in aer liber
– asigurarea calitatii superioare a activitatilor recreative
– sprijinirea si respectarea eforturilor depuse de catre autoritatile locale si comunitatea locala de a asigura accesul tuturor copiilor la structurile de sport, joaca si recreere.

Cele trei obiective de investitie sunt grupate in doua tipuri de activitati complementare. Astfel, obiectivele de investitie ce privesc cele doua scoli: construire sala de sport si vestiare, prin extinderea Scolii gimnaziale Sfantu Ilie si construire sala de sport Scoala Gimnaziala Andrei Saguna sunt aferente activitatilor de tip A, conform GS- A. Imbunatatirea serviciilor sociale, educationale, culturale si recreative. Componenta B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane cuprinde obiectivul de amenajarea spatiu de joaca pentru copii pe un teren aflat in propietatea UAT Mun. Toplita. Prin activitatile propuse in cadrul proiectului se va veni in intampinarea nevoilor identificate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. Executia acestora va conduce la un nivel mai ridicat al gradului de atractivitate al municipiului din punct de vedere educational si recreational. Educatia reprezinta o componenta esentiala in formarea fiecarei persoane. Activitatea fizica si sportul contribuie la mentinerea tonusului si sunt elemente importante al unui stil de viata sanatos, iar joaca este vitala pentru copii, prin joc acestia descoperind lumea din jur si formandu-si personalitatea. Spatiul de joaca este locul unde cei mici incep sa socializeze si sa-si faca prieteni. Existenta zonelor verzi si de recreere sunt un plus pentru un UAT si cresc gradul de atractivitate al spatiilor urbane.
In consecinta, prin implementarea proiectului si realizarea celor 3 obiective de investitie se contribuie la atingerea OS de imbunatatire a calitatii vietii populatiei din municipiul Toplita.

19-03-2021
Semnare contract finanțare
19-03-2021
S-au încheiat contractele pentru serviciile informare și publicitate, audit financiar, servicii de management al proiectului, servicii specifice de organizare proceduri de achiziție.
S-a realizat activitatea de informare și publicitate pentru demararea proiectului
Se află în curs evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări
26-04-2022
Semnare contract de proiectare si execuție lucrări.
26-04-2022
Reluare procedură de achiziție proiectare si executie Lot 3.
Pe motivul neprezentării niciunui ofertant.
Au fost predate proiectele pentru Lotul 1 si 2.
11.11.2022
S-a emis ordinul de începere a lucrărilor de execuție pentru lotul 2 - Construire sală de sport - Școala Andrei Șaguna.
11.11.2022
25.11.2022
S-a emis ordinul de începere a lucrărilor de execuție pentru Construire sală de sport - Școala „Sf. Ilie”.
25.11.2022
20-09-2023
S-a emis ordinul de începere a lucrărilor de Amenajare loc de joacă pentru copii.
20-09-2023
În curs de execuție a lucrărilor de construire a săli de sport pentru Școala gimnaziana „Andrei Șaguna”.
Lucrări realizate în procent de 90%.
În curs de execuție a lucrărilor de construire a săli de sport pentru Școala gimnaziana „Sf. Ilie”.
Lucrări realizate în procent de 90%.
În curs de execuție a lucrărilor de Amenajare loc de joacă pentru copii.
Lucrări realizate în procent de 80%.
Sari la conținut