Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126701

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
OPERAȚIUNEA C – Iluminat public

Valoare proiect:
Valoare totală: 9.307.097,21 lei
Cheltuieli totale nerambursabile (98%): 8.013.772,98 lei
Cheltuieli totale contribuție proprie (2%): 163.546,40 lei
Cheltuieli totale neeligibile proiect: 1.129.777,83 lei

Perioada de implementare: 19.05.2020 – 31.07.2022

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Topliþa, judeþul Harghita” este reprezentat de cresterea eficientei energetice, incepand cu anul 2022, in sistemul de iluminat public al municipiului Toplita, care in prezent inregistreaza consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului
1.      Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public la nivelul municipiului Toplita prin modernizarea sistemului de iluminat in oras (in strazile/zonele vizate).
2.      Scaderea gazelor cu efect de sera, datorate sistemului de iluminat public la nivelul municipiului Toplita incepand cu anul 2022, prin crearea unui nou sistem de iluminat public in zonle vizate prin proiect, care include si folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.
3.      Imbunatatirea accesului persoanelor cu dizabilitati (persoane cu deficiente de vedere, persoane cu dizabilitati motorii etc.), la serviciul de iluminat public la nivelul municipiului Toplita, prin crearea unui nou sistem de iluminat public in zonele vizate prin proiect si iluminarea principalelor treceri de pietoni, incluzand sisteme bazate pe senzori de prezenta care vor comanda cresterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat public (la trecerile de pietoni)
 

Descriere proiect:
Terenul pe care sunt amplasati stalpii din sistemul de iluminat public este in proprietatea municipiului Toplita situat in intravilanul acestuia.
Infrastructura sistemului de iluminat public compusa din 1244 stalpi in proprietatea SC Electrica Distributie SA. In urma investitiei 1222 stalpi vor ramane in pozitia in care sunt, inlocuindu-se doar aparatele de iluminat.
Alegerea acestui scenariul se justifica prin urmatoarele avantaje:
–        crearea unui sistem nou, modern si uniform atat din perspectiva iluminatului cat si din perspectiva retelelor, care va aduce reducerea la o parte din costuri: atat ale energiei cat si ale intretinerii, diminuarea pierderilor si dezechilibrelor de retea;
–        din punct de vedere luminotehnic vor fi eliminate zonele cu umbra si intuneric, in zonele vizate;
–        controlul de la distanta al SIP si posibilitatea de a modifica scenariile privind pornire/oprirea si dimmingul aparatelor de iluminat;
–        informarea in timp real privind aparitia defectiunilor in sistem, etc
–        cresterea confortului vizual si al sigurantei in zonele trecerilor de pietoni;
Pe toate strazile prinse in acest proiect se va realiza o inlocuire a aparatelor existente si completare pe toti stalpii neechipati in prezent.
Pe strada Mesteacanului se va extinde/inlocui reteaua existenta si se vor monta stalpi noi care vor fi echipati cu aparate iluminat cu tehnologie LED. Pentru toate aparatele se vor executa urmatoarele lucrari necesare demontarii si montarii lor:
– deconectare sistem de iluminat;
– demontare aparat iluminat existent;
– demontare brat si bratari existente;
– montare brat si bratari noi;
– montare aparat de iluminat nou;
– realizare conexiuni;
– verificare si punere in functiune.
Avantajele implementarii proiectului: Se vor imbunatati nivelurile de iluminare pe strazile vizate. Nu vom mai avea zone cu pete de lumina pe strazile vizate. Se presupune montarea de aparate de iluminat cu LED pe toti stalpii existenti, extinderea retelei acolo unde este nevoie si implementarea unui sistem de telegestiune si control al intregului sistem de iluminat. Pe langa acestea vom avea iluminat special al trecerilor de pietoni in 2 locatii si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru o parte din strada Mesteacanului. Se va instala la nivel de punct luminos, comandat si controlat integral prin intermediul unui soft integrat in componenta sistemului de telegestiune, in cadrul centrului de comanda. Spatiul destinat punctului de monitorizare/dispecerat – centru de telecomanda si control se va amenaja pe strada Sportivilor – Corp C1, nr. cadastral 51241.
 

19-05-2020
Semnare contract de finanțare
19-05-2020
S-au încheiat contractele pentru serviciile de informare și publicitate, audit financiar, servicii de management al proiectului, servicii specifice de organizare proceduri de achiziție.
S-a realizat activitatea de informare și publicitate pentru demararea proiectului
22-07-2021
Contract de prestări servicii de proiectare, verificare tehnică a proiectării și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor.
22-07-2021
22-07-2021
Contract de prestări servicii de proiectare, verificare tehnică a proiectării și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor.
22-07-2021
S-a intocmit proiectul tehnic, urmând a se transmite spre avizare la ADR Centru
În curs de emitere a autorizației de construire.
Se elaborează documentația de atribuire pentru achiziția execuției lucrărilor.
29.03.2022
S-a emis autorizația de construire.
29.03.2022
30.06.2022
S-a aprobat documentația de atribuire pentru procedura de achiziție de execuție lucrări.
HCL 118/30.06.2022
30.06.2022
08.2022
În curs de emitere aviz CTE.
08.2022
30.09.2022
Achiziție inițiată prin anunț de participare simplificat pentru execuția de lucrări aferente obiectivului "Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din Municipiul Toplița"
30.09.2022
07.04.2023
S-a semnat contractul de execuție lucrări cu SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, cu termen de execuție 31.12.2023.
07.04.2023
27.04.2023
S-a emis ordinul de începere a lucrărilor cu data de 05.05.2023.
27.04.2023

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut