HOTĂRÂRE NR. 128 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

HOTĂRÂRE NR. 128 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei  Gliga  Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa…

HOTĂRÂRE NR. 127 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din spațiile cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei

HOTĂRÂRE NR. 127 / 2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractelor  de închiriere pentru chiriașii din   spațiile cu destinație de  locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de…

HOTĂRÂRE NR. 126 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.11754/25.08.2015, încheiat cu domnul Bidenci Claudiu-Gheorghe – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.2, ap.6.

HOTĂRÂRE NR. 126 / 2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închiriere nr.11754/25.08.2015, încheiat cu domnul Bidenci Claudiu-Gheorghe – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.2, ap.6. Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința…

HOTĂRÂREA NR. 125/2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I.

HOTĂRÂREA NR. 125/2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către  FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I. Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021 , Având în vedere  :            …

HOTĂRÂREA NR. 124/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei

HOTĂRÂREA NR. 124/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la  aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița,  conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie 2021, Ținând…

HOTĂRÂREA NR. 123/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare – Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse

HOTĂRÂREA NR. 123/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare – Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30…

HOTǍRÂREA NR. 122 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița

HOTǍRÂREA NR. 122 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii negocierii, în scopul valorificării, conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară…

HOTĂRÂREA NR. 121/2021 privind constatarea rezilierii unor contracte de închiriere (8 bucăți) pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița

HOTĂRÂREA NR. 121/2021 privind constatarea rezilierii unor contracte de închiriere (8 bucăți) pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița, încheiate între Municipiul Toplita și Andreșoi Saveta ca urmare a intervenirii situației prevăzute la punctul IX ,…

HOTĂRÂREA NR. 119/2021 privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședinața extraordinară convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Având în vedere:             1.Referatul de aprobare nr. 120/12.07.2021;             2.Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 20748/2021 a solicitanților KOSA…

Sari la conținut