HOTĂRÂREA NR. 3/2022 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022-2023 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de  27.01.2022, Având în vedere următoarele:              – Referat de aprobare nr.  196/03.12.2021;             – Raport de specialitate nr. 45485/06.12.2021;             – Proiectul de hotărâre privind  propunerea aprobării reţelei…

HOTĂRÂREA NR. 2 / 2022 privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2021 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local – secţiunea de funcţionare pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 06.01.2022; Având în vedere :             – Referat de aprobare nr. 2/05.01.2022; – Raportul de specialitate nr. 319/05.01.2022 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de…

HOTĂRÂREA NR. 1 / 2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din Bugetul local – sectiunea de dezvoltare cu suma de 1.804.566,55 lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2021

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 06.01.2022; Având în vedere :             – Referatul de aprobare  nr. 1/05.01.2022;             – Raportul de specialitate al direcției buget-finanțe nr. 317/05.01.2022;             – Proiectul…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut