HOTĂRÂREA NR. 199/2022 Privind implementarea proiectului: „Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Toplița, județul Harghita”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data 11.11.2022, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 207/10.11.2022; Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 38.430/10.11.2022 ; Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Înființarea…

HOTARAREA NR. 198/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2022 prin majorare cu 1.106,84 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli (viramente interne)

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 11 noiembrie 2022, Având în vedere: – Referat de aprobare  nr. 206/10.11.2022; – Raportul de specialitate nr. 38336/10.11.2022 al direcţiei buget-finanţe; – Proiectul de hotărâre…

HOTĂRÂREA NR. 197 / 2022 Privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei totale de 30285 mp., rezultată din măsurători, aferentă străzilor 1 Decembrie 1918 – ramura 12, 13, 14, Pădureni – ramura 5, 6, 7, 8, cuprinse în anexa la prezenta, conform planurilor de situație, întocmite de expert autorizat Ing.Kolozsi Tiberiu-Attila

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată  din data de 2 noiembrie 2022, Având în vedere:             – Referatul de aprobare nr.  199/01.11.2022; – Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa…

HOTARAREA NR. 196/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița ( viramente interne ) pentru anul 2022 – influență 0,00 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 octombrie 2022, Având în vedere: – Referat de aprobare  nr. 198/25.10.2022; – Raportul de specialitate nr. 38054/25.10.2022 al direcţiei buget-finanţe; – Proiectul de hotărâre privind propunerea rectificării …

HOTĂRÂREA NR. 195 / 2022 privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 27.10.2022, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 197/18.10.2022; Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 35143/18.10.2022; Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul…

HOTĂRÂREA NR. 194/2022 Privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 27723/17.08.2022 cu privire la investiția „Construire sală de sport și vestiare prin extinderea Școlii Gimnaziale „Sfântu Ilie” – Municipiul Toplița”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2022, Având în vedere : Referat de aprobare nr. 195/17.10.2022. Raportul de specialitate nr. 35149/18.10.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiect de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 193/2022 Privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 27284/10.08.2022 cu privire la investiția „Construire sala de sport Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” – Municipiul Toplița”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2022, Având în vedere : Referat de aprobare nr. 196/17.10.2022. Raportul de specialitate nr. 35150/18.10.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiect de hotărâre privind aprobarea…

HOTǍRÂREA NR. 192/2022 Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației și negocierii, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2022 , Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 194/17.10.2022; – Raportul de specialitate nr. 35432/19.10.2022 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 191 / 2022 Privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 2456 mp., rezultată din măsurători, aferentă străzii 1Decembrie 1918 – ramura 11, cuprinsă în anexa la prezenta, conform procesului verbal nr. 34030/10.10.2022 întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 27 octombrie 2022, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  193/17.10.2022; – Raportul de specialitate nr. 35378/19.10.2022; – Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a…

HOTĂRÂREA NR. 190 / 2022 Privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 11516 mp., rezultată din măsurători, reprezentând drum de exploatare – DE 3294, cuprinsă în anexa la prezenta, conform procesului verbal nr. 34033/10.10.2022 întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa  ordinară  din data de 27 octombrie 2022, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  192/17.10.2022; – Raportul de specialitate nr. 335349/19.10.2022; – Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a…

Sari la conținut