HOTĂRÂREA NR. 243/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 6747/11.05.2015, încheiat cu II Stoian C-V Nicolae

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 27 decembrie 2022, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 243/19.12.2022; – Raportul de specialitate nr. 43332/19.12.2022. – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act…

HOTĂRÂREA NR. 241 /2022 Privind aprobarea demolării imobilului situat în municipiul Toplița str. Cerbului , fără nr. administrativ, înscris în cartea funciară nr. 53139 Topliţa, nr. cad. 53139-C1, Corp A în suprafață de 234,77 mp., conform Planului de amplasament și delimitare anexat

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2022, Având în vedere: – Referatul  de aprobare nr. 241/16.12.2022; – Raportul de specialitate nr. 43256/19.12.2022; – Proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului  situat în municipiul Toplița  str.…

HOTĂRÂREA NR. 240 / 2022 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. ad. 11168/27.08.2015, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Tîrgului nr. 3/A, bl. A, ap. 19

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2022., Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 239/15.12.2022; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 43144/16.12.2022; –  Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin…

HOTĂRÂREA NR. 239/2022 Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2023, precum și aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul de la art. 470 alin (5) și (6) din Legea nr.227/2015, Lege privind Codul Fiscal, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9490 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022 și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

Consiliul local la municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 decembrie 2022 Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  240/16.12.2022; – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat…

HOTĂRÂREA NR. 238 / 2022 Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii unui spațiu cu destinație de locuință socială din fondul locativ al Municipiului Toplița situat la adresa: municipiul Toplița, str. Toamnei nr. 13

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 27 decembrie 2022, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  230/12.12.2022; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  42311/12.12.2022; – Proiectul de privind repartizarea în…

HOTĂRÂREA NR. 237 / 2022 Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii unui spațiu cu destinație de locuință de necesitate din fondul locativ al Municipiului Toplița situat la adresa: municipiul Toplița, str. Tîrgului nr. 3/A bl. A ap. 16

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 27 decembrie 2022, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  228/12.12.2022; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  42309/12.12.2022; – Proiectul de privind repartizarea în…

HOTĂRÂREA NR. 236 / 2022 Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii unui spațiu cu destinație de locuință de necesitate din fondul locativ al Municipiului Toplița situat la adresa: municipiul Toplița, str. Târgului nr. 3/A bl. A ap. 12

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 27 decembrie 2022, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  227/12.12.2022; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  42308/12.12.2022; – Proiectul de privind repartizarea în…

HOTĂRÂREA NR. 235/2022 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4690/25.02.2020 – modificat, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia, chiriaşă în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1B, sc.1, ap.4

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 decembrie 2022, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  233/13.12.2022; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 42878/15.12.2022; – Proiectul de hotărâre privind propunerea…

HOTĂRÂREA NR. 234/2022 Privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Izvoarelor, bl.C, sc.2, ap.10, către doamna Țăran Ancuța Cristina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 16465/04.12.2017

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2022. Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  238/15.12.2022; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 43068/15.12.2022; – Proiectul de hotărâre privind propunerea vânzării locuinței…

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut