HOTĂRÂREA NR. 179 / 2020 privind desemnarea consilierilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2020-2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 179 / 22 Decembrie 2020 HOTĂRÂREA NR. 179 / 2020 privind desemnarea consilierilor Consiliului Local  în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar…

HOTǍRÂREA NR. 180/2020 Privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2021 – conform anexei

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 180 / 22 Decembrie 2020 HOTǍRÂREA NR.  180/2020 Privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a  municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul…

HOTĂRÂREA NR. 181 / 2020 privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 2755 mp. suprafață rezultată din măsuratori, reprezentând teren aferent Drumului de Exploatare Agricolă DE 2355, din municipiul Topliţa , – cuprins Registrul Cadastral Toplița editia 1973 – pagina 70

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 181 / 22 Decembrie 2020 HOTĂRÂREA NR.  181 / 2020 privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 2755 mp.  suprafață rezultată din măsuratori, reprezentând  teren aferent Drumului de Exploatare Agricolă DE 2355,  din…

HOTĂRÂREA NR. 182/2020 privind aprobarea ocupării definitive a unor suprafețe de teren din Domeniul Public al Municipiului Toplița,reprezentând străzi sau segmente de străzi: str. Văii, str. Dealului (segment), str. Lungă (segmente), str. Mesteacănului (segment), str. 1 Decembrie 1918 (segmente), str. Murelor (segment) pentru realizarea investiției: ”Lucrări de asfaltare str. Văii, str. Dealului (un segment), str. Lungă (două segmente), str. Mesteacănului (un segment), str. 1 Decembrie 1918 (patru segmente), str. Murelor (un segment) din municipiul Toplița, județul Harghita”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 182 / 22 Decembrie 2020 HOTĂRÂREA NR.  182/2020 privind aprobarea ocupării definitive a unor suprafețe de teren din Domeniul Public al Municipiului Toplița,reprezentând străzi sau segmente de străzi: str. Văii, str. Dealului (segment), str. Lungă (segmente), str.…

HOTĂRÂRE Nr. 183 / 2020 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de închiriere nr.17594/31.12.2015, încheiat cu doamna Szasz Adel – chiriașă în locuința construită din fondurile statului înainte de anul 1990, situată în municipiul Toplița, str. Sportivilor, bl.F, sc.1, ap.7.

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 183 / 22 Decembrie 2020 HOTĂRÂRE Nr. 183 / 2020 privind aprobarea  prelungirii prin act aditional a contractului  de închiriere nr.17594/31.12.2015, încheiat cu doamna Szasz Adel – chiriașă în locuința construită din fondurile statului înainte de anul…

HOTĂRÂRE NR. 184 / 2020 privind luarea la cunoștință și aprobarea contractelor de închiriere și a actelor adiţionale de prelungire ale contractelor de închiriere încheiate cu chiriaşii din spaţiile cu destinaţie de locuinţe din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexelor

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 184 / 22 Decembrie 2020 HOTĂRÂRE NR. 184  /  2020 privind  luarea la cunoștință și aprobarea contractelor de închiriere  și a actelor adiţionale de prelungire ale  contractelor de închiriere încheiate cu  chiriaşii din spaţiile cu destinaţie de…

HOTǍRÂREA NR. 185/2020 Privind aprobarea preturilor de pornire la negociere, pentru partizile de masa lemnoasa, proprietate a municipului Toplita, ce se supun procedurii negocierii , in scopul valorificarii – conform anexelor nr. 1 si nr. 2

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 185 / 22 Decembrie 2020 HOTǍRÂREA NR.  185/2020 Privind aprobarea preturilor de pornire la negociere, pentru partizile de masa lemnoasa, proprietate a municipului Toplita, ce se supun procedurii negocierii , in scopul valorificarii – conform anexelor nr.…

HOTĂRÂRE Nr. 186 / 2020 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere cu domnul Luca Ioan – chiriaș în locuința de necesitate situată în municipiului Toplița, str. Tîrgului, nr.3/A,bl.A, ap.16 și stabilirea chiriei lunare

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 186 / 22 Decembrie 2020 HOTĂRÂRE Nr. 186 / 2020 privind aprobarea încheierii  unui  contract de închiriere cu domnul Luca Ioan – chiriaș în locuința de necesitate situată  în  municipiului Toplița, str. Tîrgului, nr.3/A,bl.A, ap.16 și stabilirea…

HOTǍRÂREA NR. 187/2020 privind aprobarea mentinerii preturilor de referinta pentru anul 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura produsului, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica/privata si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, apartinand municipiului Toplita- administrat de Consiliul Local al municipiului Toplita, la nivelul preturilor de referinta aferente anului 2020, aprobate prin HCL nr. 181/2019

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 187 / 22 Decembrie 2020 HOTǍRÂREA NR.  187/2020 privind aprobarea mentinerii preturilor de referinta  pentru anul 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura produsului, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza…

HOTĂRÂREA NR. 188 / 2020 privind numirea, ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L a domnului Szabo Coloman Emeric – Consiler local al municipiului Toplița

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 188 / 22 Decembrie 2020 HOTĂRÂREA NR. 188 / 2020 privind numirea, ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a  S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L a domnului Szabo Coloman Emeric – Consiler local al municipiului Toplița Consiliul…

Sari la conținut