Hotărâre a Consiliului Local – privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. A1437/2009 modificat şi prelungit prin acte adiţionale,  încheiat cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului , pentru o încăpere în suprafaţă de 20,7 mp. situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.14 – incinta sediului Primăriei municipiului Topliţa | Info hotărâre: Nr. 56 / 23 Martie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut