Hotărâre a Consiliului Local – privind darea în folosinţă pentru utilitate publică a terenului în suprafaţă de 777 mp.  pe durata existenţei reţelei electrice şi a imobiului aferent acestuia reprezentând racord de LEA MT 20 KW, LES MT 20 KW în lungime de 720 ml şi post de transformare în anvelopă de beton prefabricat tip compact  echipat cu transformator de 250 kva , imobil înscris în domeniul public al localităţii, necesar pentru alimentarea cu energie electrică în zona Banffy, conform planului de situaţie anexat, pentru  Societatea de  Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania  Sud SA  – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Harghita   | Info hotărâre: Nr. 21 / 25 Ianuarie 2018

Hotărâre a Consiliului Local – privind darea în folosinţă pentru utilitate publică a terenului în suprafaţă de 1440 mp.  pe durata existenţei reţelei electrice, reprezentând segment LES JT str. Vilelor – pârtia de ski din municipiul Topliţa, compusă din 2880 ml cablu 3×150+70 acyaby şi a unui număr de 6 firide, imobil înscris în domeniul public al localităţii, necesar pentru alimentarea cu energie electrică, conform planului de situaţie anexat, pentru  Societatea de  Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania  Sud SA  – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Harghita   | Info hotărâre: Nr. 22 / 25 Ianuarie 2018

Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de acordare pe anul 2018 a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor / familiilor conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a HG nr. 50/2011 Norme Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi a Legii  nr. 292/2011 – Legea Asistenţei Sociale | Info hotărâre: Nr. 32 / 16 Februarie 2018

Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea acoperirii definitive  a deficitului bugetar din  secţiunea de funcţionare  a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii cu suma  de 4.331.761,78 lei  din excedentul bugetar al bugetului  instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2017 | Info hotărâre: Nr. 2 / 8 Ianuarie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut