Hotărâre a Consiliului Local – privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2018 referitoare la darea în folosinţă pentru utilitate publică a terenului în suprafaţă de 1440 mp.  pe durata existenţei reţelei electrice, reprezentând segment LES JT str. Vilelor – pârtia de ski din municipiul Topliţa, compusă din 2880 ml cablu 3×150+70 acyaby şi a unui număr de 6 firide, imobil înscris în domeniul public al localităţii, necesar pentru alimentarea cu energie electrică, conform planului de situaţie anexat, pentru  Societatea de  Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania  Sud SA  – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Harghita   | Info hotărâre: Nr. 45 / 23 Martie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut