Hotărâre a Consiliului Local – privind majorarea, începând cu 1 ianuarie 2019, cu 100% a impozitului  pentru clădirea situată în intravilanul municipiului Topliţa – zona C, str. Stejarului nr. 22,  proprietatea Doamnelor Petria Aurelia și Vlaic Victoria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită | Info hotărâre: Nr. 199 / 20 Decembrie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut